Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter

Lönenyheter 2022

Lönenyheter och åtgärder har haglat den senaste åren. Det har varit många pandemirelaterade åtgärder och ersättningar, nu upphörde de den 1 april 2022. Andra nyheter, regler och lagar har tillkommit eller ändrats. Vi går igenom så att du håller dig uppdaterad om vad som gäller.

Coronarelaterade åtgärder och ersättningar som upphörde 1 april 2022

 • Ersättning för karensdag.
 • Ersättning för riskgrupper.
 • Ersättning för personer som avstått från arbete för att inte smitta närstående som tillhör en riskgrupp.
 • Ersättning för vård av barn när skolan var stängd på grund av Covid-19.
 • Ersättning till föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka i Covid-19.

Det går att söka ersättning för dagar innan den 1 april 2022, se mer info om covidersättning på försäkringskassan Coronaviruset – det här gäller 

accounting-services-alavus
Kvadrat_gem

Höjt tak i sjukförsäkringen

 • 1 januari höjdes taket i sjukförsäkringen från 8 till 10 prisbasbelopp.
 • Påverkar sjuklön från dag 15.
 • Prisbasbeloppet för 2022 är 48300 kronor.

Här kan du se aktuellt belopp för 2022

Fri parkering vid arbetsplatsen för privat bil

 • Skattefria parkeringen förlängdes till att gälla mellan 1 januari – 30 juni.
 • Lagändringen trädde i kraft 1 mars.
 • Gäller retroaktivt från årskiftet.
 • För perioden före 1 mars kan man ompröva arbetsgivardeklaration för den aktuella perioden.

Lägre arbetsgivaravgift för födda 1999-2003

 • Även i år har riksdagen beslutat om en tillfällig extra nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19-23 åringarna under juni, juli och augusti.
 • Den tillfälliga, nedsatta arbetsgivaravgiften är 10,21%.
 • Gäller på ersättning upp till max 25000 kronor som betalas ut under juni, juli och augusti 2022.

Läs tidigare nyhet vi skrivit om detta: Arbetsgivaravgiften sänks tillfälligt för unga

Kvadrat_mashmallow
Kvadrat_kvinna

Sänkt skatt för de som fyllt 66 år

 • 2022 sänktes skatten för pensionärer och de som arbetar och är 66 år eller äldre.
 • Skattesänkningen för 2022 beror på att det förhöjda grundavdraget har höjts för de som under året fyller 66 år eller är äldre.
 • Innebär att både pensionärer över 65 år samt personer som arbetar och som under året fyller 66 år eller är äldre får en lägre skatt.

Lägre skatt från året du fyller 66

Cykelförmån

 • Om en anställd får använda arbetsgivarens cykel privat är det en skattepliktig förmån.
 • Cykelförmån beskattas bara för den del av förmånen som överstiger 3000 kronor under beskattningsåret.
 • Gäller både trampcyklar och elcyklar. Dock inte elsparkcyklar.
 •  

Förmånsvärderingen av cykel

 • Går cykeln att hyra eller leasas privat kan förmånen värderas utifrån vad kostnaden skulle bli för den anställda att hyra cykeln privat.
 • Förmånen beräknas utifrån en uppskattad värdeminskning.
 • I beräkningen tas med: uppskattad livslängd, kostnader för ev. service och en kapitalkostnad.
 • Gäller förmånsvärdet en elcykel tas även batteriet med när man beräknar värdeminskning.
 • Beräkna på en årlig värdeminskning om 20% av elcykelns marknadsvärde inklusive batteri.
 • Om en anställd får en cykel i gåva ska förmånsvärdet motsvara marknadsvärdet på cykeln vid gåvotidpunkten.

Cykelförmån 

Kvadrat_ballong
Vi digger regnskap

Skattefria traktamenten även för tillfälligt anställda upp till en månad

 • From 1 januari 2022 infördes förenklade regler om skattefria ersättningar vid tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort upp till en månad.
 • Innebär att avdrag för ökade levnadskostnader kan göras på samma sätt som vid en tjänsteresa.
 • Avståndet mellan arbetsplats och bostad måste vara minst 50 km.
 • Saknas överenskommelse om anställningen/uppdragets längd eller att anställningen/uppdraget är längre en, en månad gäller inte reglerna.

Traktamente (för arbetsgivare) 

Slopat fribelopp vid studier tom 30 juni 2022

 • Innebär att alla som studerar med studiemedel kan ha inkomster utan att det påverkar studiemedlen under första halvåret 2022.
 • Träder i kraft den 7 februari 2022, men tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2022.
 • From 1 juli 2022 återgår det till ordinarie regler för fribelopp. Har arbetet utförts i juni och lönen betalas ut i juli så räknas inkomsten för andra kalenderhalvåret.

Fribeloppet borttaget till 30 juni 2022

accounting-firm-alavus-southern-ostrobothnia
kvadrat_tvål

Höjt beloppsgräns för avdrag för gåvor till välgörenhet

 • För inkomstår 2022 (inkomstdeklaration 2023) kan man få skattereduktion med högst 3000 kronor. Det motsvarar gåvor på totalt 12000 kronor per år.
 • Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket.
 • Måste vara minst 200 kr till samma gåvomottagare vid samma gåvotillfälle.
 • Måste skänka minst 2000 kr under året till en eller flera godkända gåvomottagare.
 • Måste vara en penninggåva som är avsedd att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.

Skattereduktion för gåvor 

Nyfiken på våra tjänster? Kontakta oss direkt eller via formuläret.

 
 
Tags

Share