Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
semesterlöneskuld

Håll koll på semesterlöneskulden – se till att ta ut semester!

Semesterlöneskuld. Många anställda tar inte ut sin semesterledighet, då de inte vill eller känner att de har tid att ta ledigt. Men om företaget låter sina anställda spara semesterdagar för länge så byggs skulden på och det blir dyrare när semesterlönen slutligen betalas ut. Känner du igen dig?

I Sverige har alla anställda rätt till 25 dagars semester per år, det innebär inte att den nödvändigtvis är betald, då betald ledighet måste tjänas in. Som arbetsgivare har du skyldighet att se till att dina anställda varje år tar ut minst 20 semesterdagar. På så sätt kan du även påverka företagets semesterlöneskuld vid årets slut.

Semesterlöneskuld

Semesterlöneskulden är den totala upplupna semesterlönen de anställda tjänat in. Semesterlöneskulden måste bokföras löpande av företag med anställda. För varje ny dag den anställde har tjänat in så ökar semesterlöneskulden och den minskar för varje betald semesterdag den anställde har tagit ut.

Om företaget låter sina anställda spara semesterdagar för länge så ökar kostnaden för semesterlönen. För de flesta anställda så ökar lönerna över tid och i och med att semesterlön beräknas utifrån aktuell lön så byggs skulden på och det blir dyrare när semesterlönen slutligen betalas ut.

Uttag av semester

Sommarmånaderna är den tid på året då de flesta i Sverige tar ut större delen av sin semesterledighet. Men det går givetvis att ta ut semester även vid andra tidpunkter, som vid jul och på vintern.  För att säkerställa att semesterlöneskulden är så korrekt som möjligt vid årets slut är det bra att i god tid innan semesteråret tar slut, viket oftast är i mars, stämma av att de anställda faktiskt har tagit ut sin ledighet alternativt planerar att göra det.

Om den anställda inte tagit ut minst 20 semesterdagar

Skulle semesterskuldslistan visa att en anställd inte har tagit ut minst 20 dagar så stäm av med den anställde för att se om personen har planerat in semesterledighet vid en annan tidpunkt. Har personen inte det så upprätta en plan för att se till att semesterdagarna tas ut innan semesteråret är slut.

Har den anställde missat att rapportera in uttagna semesterdagar är det viktigt att rätta till detta omgående för att semesterskulden ska bli korrekt.

Det är viktigt att både anställda och deras chefer vet vad som gäller. Med tydliga regler i personalhandboken eller i policys undviker man eventuella oklarheter gällande uttag och redovisning av semesterledighet.  

Semesterår och intjänande år – Accountors guide i semester

Semester kan upplevas som ett krångligt område inom löneadministration och HR. I Accountors semesterguide hittar du mer bra information, läs gärna vidare här för att få svar på dina funderingar. Se här hur man beräknar semestertillägg.

Annan bra information om de olika typerna av ledighet som finns hittar du här.

Accountor jobbar med lönehantering i flertalet lönesystem och har stor erfarenhet runt detta. Välkommen att höra av dig om du behöver hjälp!

Outsourca lön? Kontakta oss så berättar vi mer

 
 
Tags

Share