Hoppa till huvudinnehåll
personalhandbok,  policys, lagar och regler

Personalhandbok

Personalhandbok

En personalhandbok samlar information om policys, lagar och regler som rör anställningen. Den kan ses som ett verktyg för att minska administrationen och ge en helhetsbild av företagets kultur och värderingar. 

Vi hjälper dig att ta fram en personalhandbok som är lätt för dina medarbetare att förstå, som är överskådlig, välstrukturerad och lätt att orientera sig i. En personalhandbok skapar transparens och tydlighet för vad som gäller på företaget. Personalhandboken erbjuds i olika utföranden:

En variant som innehåller regler, riktlinjer samt eventuellt policys för personal, jämställdhet- och mångfald, trakasserier, alkohol- och droger samt arbetsmiljö.

En komplett version med policys samt riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet.


Varför behövs en personalhandbok? 

Personalhandbok är ett viktigt dokument för att ge vägledning och information till anställda inom ett företag. Den hjälper till på flera sätt:

  1. Tydlighet och enhetlighet: Genom att tydligt beskriva företagets policyer, regler och förväntningar skapar en personalhandbok enhetlighet bland personalen. Det minskar förvirring och ökar förutsägbarheten kring hur olika situationer och frågor hanteras.
  2. Informationskälla: En personalhandbok fungerar som en central informationskälla där anställda kan hitta svar på vanliga frågor om företagspolicyer, förmåner, semesterregler, disciplinära åtgärder och mycket mer. Det sparar tid för både anställda och HR-personal.
  3. Juridiskt skydd: Genom att inkludera lagstadgade rättigheter och skyldigheter i personalhandboken kan företaget skydda sig juridiskt. Det kan inkludera diskrimineringspolicyer, säkerhetsföreskrifter, konfidentialitetsregler och annan lagstadgad information.
  4. Onboarding och utbildning: En väl utformad personalhandbok är ett värdefullt verktyg under onboarding-processen för nya anställda. Den ger dem en introduktion till företagets kultur, värderingar och arbetsrutiner.
  5. Kommunikationsverktyg: Personalhandboken kan användas för att kommunicera förändringar i företagspolicyer eller andra viktiga meddelanden till personalen. Det hjälper till att hålla alla anställda informerade och uppdaterade.

Sammanfattningsvis hjälper en personalhandbok till att skapa en strukturerad och väl fungerande arbetsmiljö genom att ge vägledning, information och tydlighet till både anställda och arbetsgivare.

Saknar du personalhandbok eller är osäker på något, kontakta oss gärna så berättar vi mer eller hjälper er att komma igång.

Behöver du hjälp? Kontakta oss

 
 
Tags

Share