Hoppa till huvudinnehåll
personalhandbok,  policys, lagar och regler

Personalhandbok

Personalhandbok

En personalhandbok samlar information om policys, lagar och regler som rör anställningen. Den kan ses som ett verktyg för att minska administrationen och ge en helhetsbild av företagets kultur och värderingar. 

Vi hjälper dig att ta fram en personalhandbok som är lätt för dina medarbetare att förstå, som är överskådlig, välstrukturerad och lätt att orientera sig i. En personalhandbok skapar transparens och tydlighet för vad som gäller på företaget. Personalhandboken erbjuds i olika utföranden:

En variant som innehåller regler, riktlinjer samt eventuellt policys för personal, jämställdhet- och mångfald, trakasserier, alkohol- och droger samt arbetsmiljö.

En komplett version med policys samt riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Saknar du personalhandbok eller är osäker på något, kontakta oss gärna så berättar vi mer eller hjälper er att komma igång.

Vi vill gärna höra ifrån dig

 
 
Tags

Share