Hoppa till huvudinnehåll
personalhandbok,  policys, lagar och regler

Personalhandbok

Personalhandbok

En personalhandbok samlar information om policys, lagar och regler som rör anställningen. Den kan ses som ett verktyg för att minska administrationen och ge en helhetsbild av företagets kultur och värderingar. 

Vi hjälper dig att ta fram en personalhandbok som är lätt för dina medarbetare att förstå, som är överskådlig, välstrukturerad och lätt att orientera sig i. En personalhandbok skapar transparens och tydlighet för vad som gäller på företaget. Personalhandboken erbjuds i två utföranden, alternativt som en mall att arbeta utifrån:

LILLA

Innehåller regler, riktlinjer samt eventuellt policys för personal, jämställdhet- och mångfald, trakasserier, alkohol- och droger samt arbetsmiljö,

STORA

Komplett version med policys samt riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

STANDARDMALL

Det finns också möjlighet att köpa en mall för personalhandbok så att företaget själv kan utforma och anpassa efter behov.

Saknar du personalhandbok eller är osäker på något, kontakta oss gärna så berättar vi mer eller hjälper er att komma igång.

Vi vill gärna höra ifrån dig

 
 
Tags

Share