Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Osaamisen ja koulutuspalveluiden vienti NetSuite

Lär dig mer om de nya lagar och regler som gäller från och med 1 juli.

Taket för rotavdraget höjs tillfälligt. 

Separata tak för rot- och rutavdrag införs även tillfälligt. För beskattningsåret 2024 ligger de nya taken för rot- respektive rutavdrag på 75 000 kronor per person.

Kompensation till personer födda 1957

En skattefri kompensation ges till personer födda 1957. Detta då åldersgränsen för att ta del av det förhöjda grundavdraget höjs.

Ny lag om uppgiftsskyldighet

Syftet med lagen är att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

Utvecklad arbetsgivardeklaration

Regeringen underlättar för myndigheter att använda uppgifter i arbetsgivardeklarationer för att kontrollera bidragsfusk.

Uppgift om sjuklön ska inte längre lämnas i arbetsgivardeklarationen

Bestämmelserna om ersättning för höga sjuklönekostnader i lagen om sjuklön upphävs. Skatteverket tar inte längre in personuppgifter för Försäkringskassan för att sedan på Försäkringskassans uppdrag kreditera den aktuella ersättningen på arbetsgivarens skattekonto.

Läs mer om nya lagar och regler på Skatteverkets hemsida.

Tags

Share