Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
arbetsgivaravgift för unga enmansföretag ingångsavdrag

Förslag - Sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga tidigareläggs till 1 januari

Sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga föreslås börja gälla redan från 1 januari 2021 istället för april som Regeringen tidigare aviserade i budgetpropositionen.

Förslaget innebär att arbetsgivaravgifterna sänks till 19,73 % mellan januari 2021 och mars 2023 och gäller personer som har fyllt 18 men inte 23 år vid årets ingång. Sänkningen är för lön upp till högst 25 000 kronor per månad. Reglerna väntas träda ikraft februari 2021 och för ersättning som ges efter 31 december 2020 tillämpas retroaktivt.

Tidigareläggningen är ett förslag, men som med stor sannolikhet kommer att röstas igenom inom kort. Detta kommer i så fall betyda att deklarationen kan behöva rättas retroaktivt för januari.

Det är på grund av nya restriktioner i många av de branscher som unga arbetar i och då drabbas hårt under pandemin som sänkningen föreslås tidigareläggas. 

Mycket att hålla reda på? Outsourcing är en lösning - kontakta oss.

 
 
Tags

Share