Hoppa till huvudinnehåll
comfort-kedjan referens redovisning

"Digitala verktyg hjälper, men den personliga kontakten är a&o" - Comfort-kedjan

Digitala verktyg hjälper. Om Henrik Philipson på Comfort-kedjan

Fritidsintressen: Sportaktiviteter, träning som spinning, crosswalk, friluftsliv (främst i skärgården på den svenska västkusten).
Favoritmusik: Soul, country, musik från 60- och 70-talet.
Favoritmedier: TV (kanske en konsekvens av att ha arbetat för Nokia i deras set-top-box-verksamhet under slutet av 90- och början av 2000-talet).
Utbildning: MBA (arbetslivserfarenhet som t.ex. fd auktoriserad revisor).

"Allt börjar med rätt siffror"

Kundberättelse

Henrik har en djup förståelse för ekonomiförvaltning och har arbetat med siffror ur många olika synvinklar. Men, som han säger: "Först måste man se till att allt är i enlighet med regler och processer, men det är bara början". Det han menar är att du snabbt måste få rätt siffror. Det är en grundläggande förutsättning. Du måste kunna lita på de siffror du börjar arbeta med. Det är utgångspunkten för arbetet: "Fokus ligger på hur vi ska använda uppgifterna för att planera för framtiden. Hur kommer landskapet att se ut? Ledningen ska inte behöva lägga tid på att fråga om siffrorna är rätt, utan på att fatta rätt beslut baserat på bra analys. Snabbare och snabbare".

År 2011 hade företaget begränsat med personal i ekonomiorganisationen, den var därför sårbar vid semestrar, sjukdomar och annat vilket medförde opålitliga resultat. Henrik inledde ett samarbete med Accountor. Som erfaren ekonomisk expert vet Henrik att det krävs två parter för att lyckas. "För att saker ska bli rätt och levereras i tid lyssnar jag på Accountors medarbetare och tar till mig deras råd", säger han. Han ser det som en kedja; alla delar måste fungera väl tillsammans. Ansvaret ligger inte bara på Accountor, även kunden måste stödja processen. "En bra relation bygger på förtroende, definierade roller som klargör gränssnittet och, trots en allt mer digital värld, människor som är flexibla och serviceinriktade. Det hjälper också om du känner personerna bakom".

För att undvika att bli sifferblind och för att kunna bygga bra ekonomisystem är den mänskliga sidan också mycket viktigt. Henrik träffar regelbundet experterna från Accountor: "Vi träffas fysiskt 3-4 gånger om året, för att förbättra kommunikationen och bygga bättre system och rutiner. Vi är ju människor och social växelverkan är ett måste." Henrik värdesätter Accountor som partner och lyssnar på deras erfarenheter. Digitala verktyg hjälper en hel del, men den personliga kontakten är fortfarande högt värderad. Och i morgon kommer det att bli ännu viktigare att sömlöst ha både digitalt och mänskligt samarbete, eftersom böckerna måste stängas snabbare och snabbare när ledningen fattar snabbare beslut. Med Accountor "känner vi oss trygga med utgången, vi kan fokusera på att dra slutsatser för vår verksamhet som bygger på den finansiella rapportering vi får". Henrik berättar att de beslutat sig för att begränsa organisationen till kärnverksamheten. Det innebär att "vi kan ägna mer tid med våra kunder och ägare".

Använder följande tjänster

Ekonomiadministration, bokföring, huvudbokföring, kundreskontra, leverantörsreskontra inklusive skanning av inkommande fakturor (i Palette) och faktureringsservice till kunderna.

Om Comfort-kedjan

Comfort-kedjan grundades 1972 och är ett stort nätverk med 130 medlemsföretag, 1800 certifierade installatörer och 68 butiker. Comfort har en nyckelfärdig lösning, där allt från material till installation och service för värme och vatten ingår. Företaget betjänar både företag och konsumenter.

Intervjun gjordes 2018

Tags
Sweden

Share