Hoppa till huvudinnehåll
Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontra - få mer kontroll och mer tid

Leverantörsreskontra-tjänster, vi hjälper dig få mer kontroll och tid över, för annat t ex dina viktiga projekt. Vi kan hjälpa dig spara tid, pengar och resurser. Som kund hos oss ger vi dig effektiva, digitaliserade processer för att hantera din betalning av leverantörsfakturor.
 
Vi kan sköta hela processen från skanning och tolkning av fakturan till definitivbokning i ert ekonomi- eller affärssystem. Du väljer själv hur mycket du vill att vi gör. Baserat på ditt företags behov får du en helhetslösning för hantering av företagets leverantörsfakturor.

Många väljer att ta hjälpa av Accountor med kontering och konvertering till elektronisk faktura för att ytterligare möta sina kunders krav - både miljömässiga krav och kostnadsmässiga. Vi sköter allt förarbete - du bara behöver granska och attestera fakturorna online.

Under samarbetet optimerar vi ständigt fakturaflödet.

"Våra avdelningschefer uppskattar att de kan fokusera på sin kärnverksamhet och lägga ner mindre tid på hanteringen av leverantörsfakturor. Attestflödet är mycket effektivt och smidigt." - Lars Djurberg, Elite Hotels of Sweden.

Fördelar med att hjälp med leverantörsreskontra

 • Ökad kontroll över hanteringen av leverantörsfakturor
 • Effektivare och snabbare flöde
 • Mindre sårbart
 • Högre tillgänglighet till fakturorna
 • Smidigare månadsbokslut
 • Rörlig kostnad
 • Tillgång till support via e-mail och telefon
 • Säker lagring av fakturorna
 • Cloud services, customer resource management, consulting
 • Helhetstjänst för din hantering av leverantörsfakturor
Leverantörsreskontra

Helhetstjänst för din hantering av leverantörsfakturor

Accountor sköter din system- och tekniklösning samt tillhandahåller omfattande kringservice och ”know-how”. Du får ett aktivt och strategiskt partnerskap som ständigt förbättrar och effektiviserar ert flöde. Dina behov är vår prioritet och vårt team av rutinerade specialister är alltid redo att svara på frågor. Via aktivt utvecklade processer som exempelvis referensmatchningar, förkonteringar och automatiserade attestflöden ökar vi ditt företags effektivitet.

Alltid tillgängligt

Det webbaserade systemet kräver inga installationer för att kunna behandla fakturor. I princip alla typer av datorer, surfplattor och smartphones stöds och allt som krävs är att du har internetuppkoppling.

Effektivt och flexibelt

Målet är att du och ditt företag ska minimera ert engagemang och säkerställa funktionen oavsett planerade eller oplanerade förändringar av personal och volym. Systemet anpassas utifrån er organisatoriska struktur och attestrutin.

Hjälp leverantörsreskontra - så går arbetet till

Accountor tillhandahåller en fakturaadress dit samtliga fakturor skickas. Fakturorna skannas, tolkas och arkiveras. Motsvarande process gäller för andra medier som t ex EDI-fakturor och PDF-fakturor. Efter skanning och tolkning görs kvalitetskontroller. Kontering och flödesförslag kan läggas till enligt era önskemål. När en faktura är färdighanterad överförs informationen till ert ekonomisystem för betalning på vanligt sätt. Tjänsten kan även utökas till att inkludera betalningar via bankfil.

"Det gick väldigt fort från att jag kontaktade Accountor till att vi fick hjälp och Frida började jobba. Det är inte lätt att så snabbt sätta sig in en verksamhet, men det har verkligen fungerat bra, och Frida har varit väldigt trevlig och samarbetsvillig", säger Maria på Saab Bofors Test Center.

Vad är en leverantörsreskontra? Hur fungerar leverantörsreskontra?

Leverantörsreskontra är den del av bokföringen som behandlar detaljerad information om inkommande fakturor från ett företags leverantörer. Leverantörsreskontra fungerar på liknande sätt som en reskontra men leverantörsreskontran innehåller information om leverantörerna istället för om kunderna. 

I en leverantörsreskontra hittar man information som vilka fakturor som inkommit från leverantörerna. Även en strukturerad ordning kring vilka fakturor som är betalda och vilka som ännu inte blivit betalda. Information om leverantörerna i leverantörsreskontran, exempelvis leverantörernas adress, kontaktuppgifter, nummer, kontaktpersoner och liknande hittar man här. Alltså sådant som är bra om det finns lättillgängligt för företaget. 

Hur fungerar leverantörsreskontra-processen?

Leverantörsreskontra är en bokföringsprocess som används för att spåra och hantera företagets skulder till leverantörer. Ett viktigt verktyg för att säkerställa att företaget betalar sina leverantörsfakturor i tid och att det är korrekt.

Processen för leverantörsreskontra:

 • Börjar med att företaget tar emot en faktura från en leverantör för varor eller tjänster.
 • Fakturan skannas in i företagets bokföringssystem och informationen registreras i leverantörsreskontran. Denna information inkluderar fakturans datum, beloppet som ska betalas, förfallodatum, leverantörsnamn och andra relevanta detaljer.
 • När fakturan har registrerats i leverantörsreskontran, görs en matchning av fakturan mot inköpsordern eller avtalet som ligger till grund för inköpet. Om allt stämmer överens, godkänns fakturan för betalning.
 • När förfallodatumet närmar sig, skickas en betalning till leverantören. Betalningen registreras i bokföringssystemet och i leverantörsreskontran som "betald".

På så sätt håller företaget reda på sina skulder till leverantörerna och ser till att betalningarna görs i tid. Leverantörsreskontran används också för att spåra försenade betalningar och påminna företaget om att betala sina räkningar i tid. Detta hjälper till att undvika förseningsavgifter och stärker företagets relationer med sina leverantörer.

Hjälp med leverantörsreskontra? Kontakta oss idag

 
 
Tags

Share