Hoppa till huvudinnehåll
Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontra - få mer kontroll och mer tid

Leverantörsreskontra, vi hjälper dig få mer kontroll och tid över. Som kund hos oss ger vi dig effektiva, digitaliserade processer för att hantera din betalning av leverantörsfakturor.

Du får en helhetslösning för digital hantering av leverantörsfakturor som en paketerad tjänst. Vi sköter hela processen från skanning och tolkning av fakturan till definitivbokning i ert ekonomi- eller affärssystem. Du kan även få hjälp med konvertering av elektroniska fakturor.

Vi sköter allt förarbete - du bara behöver granska och attestera fakturorna online.

"Våra avdelningschefer uppskattar att de kan fokusera på sin kärnverksamhet och lägga ner mindre tid på hanteringen av leverantörsfakturor. Attestflödet är mycket effektivt och smidigt." - Lars Djurberg, Elite Hotels of Sweden.

Fördelar med outsourcad leverantörsreskontra

  • Ökad kontroll över hanteringen av leverantörsfakturor
  • Effektivare och snabbare flöde
  • Mindre sårbart
  • Högre tillgänglighet till fakturorna
  • Smidigare månadsbokslut
  • Rörlig kostnad
  • Tillgång till support via e-mail och telefon
  • Säker lagring av fakturorna
Leverantörsreskontra

Helhetstjänst för din hantering av leverantörsfakturor

Accountor sköter din system- och tekniklösning samt tillhandahåller omfattande kringservice och ”know-how”. Du får ett aktivt och strategiskt partnerskap som ständigt förbättrar och effektiviserar ert flöde. Dina behov är vår prioritet och vårt team av rutinerade specialister är alltid redo att svara på frågor. Via aktivt utvecklade processer som exempelvis referensmatchningar, förkonteringar och automatiserade attestflöden ökar vi ditt företags effektivitet.

Alltid tillgängligt

Det webbaserade systemet kräver inga installationer för att kunna behandla fakturor. I princip alla typer av datorer, surfplattor och smartphones stöds och allt som krävs är att du har internetuppkoppling.

Effektivt och flexibelt

Målet är att du och ditt företag ska minimera ert engagemang och säkerställa funktionen oavsett planerade eller oplanerade förändringar av personal och volym. Systemet anpassas utifrån er organisatoriska struktur och attestrutin.

Leverantörsreskontra - så går arbetet till

Accountor tillhandahåller en fakturaadress dit samtliga fakturor skickas. Fakturorna skannas, tolkas och arkiveras. Motsvarande process gäller för andra medier som t ex EDI- och PDF-fakturor. Efter skanning och tolkning görs kvalitetskontroller. Kontering och flödesförslag kan läggas till enligt era önskemål. När en faktura är färdighanterad överförs informationen till ert ekonomisystem för betalning på vanligt sätt. Tjänsten kan även utökas till att inkludera betalningar via bankfil.

Vad är leverantörsreskontra?

Leverantörsreskontra är den del av bokföringen som behandlar detaljerad information om inkommande fakturor från ett företags leverantörer. Leverantörsreskontra fungerar på liknande sätt som en reskontra men leverantörsreskontran innehåller information om leverantörerna istället för om kunderna. 

I en leverantörsreskontra hittar man information som vilka fakturor som inkommit från leverantörerna. Även en strukturerad ordning kring vilka fakturor som är betalda och vilka som ännu inte blivit betalda. Information om leverantörerna i leverantörsreskontran, exempelvis leverantörernas adress, kontaktuppgifter, nummer, kontaktpersoner och liknande hittar man här. Alltså sådant som är bra om det finns lättillgängligt för företaget. 

Funderingar kring leverantörsreskontra? Kontakta oss idag

 
 
Tags

Share