Hoppa till huvudinnehåll
reskontra leverantör

Leverantörsreskontra

Få kontroll över leverantörsreskontra. Vi använder effektiva, digitaliserade processer för att hantera din betalning av leverantörsfakturor.

Accountor erbjuder en helhetslösning för digital hantering av leverantörsfakturor som en paketerad tjänst. Vi sköter hela processen från skanning och tolkning av fakturan till definitivbokning i ert ekonomi- eller affärssystem. Vi hanterar även konvertering av elektroniska fakturor. Vi sköter allt förarbete - ni bara behöver granska och attestera fakturorna online.

"Våra avdelningschefer uppskattar att de kan fokusera på sin kärnverksamhet och lägga ner mindre tid på hanteringen av leverantörsfakturor. Attestflödet är mycket effektivt och smidigt." - Lars Djurberg, Elite Hotels of Sweden.

FÖRDELAR:

  • Ökad kontroll över hanteringen av leverantörsfakturor
  • Högre tillgänglighet till fakturorna
  • Smidigare månadsbokslut
  • Rörlig kostnad
  • Tillgång till support via e-mail och telefon
  • Säker lagring av fakturorna

Helhetstjänst

Accountor sköter system- och tekniklösningen samt tillhandahåller omfattande kringservice och ”know- how”. Vi erbjuder ett aktivt och strategiskt partnerskap som ger er ständiga förbättringar och effektiviseringar. Vårt team av rutinerade specialister ser era behov och är alltid redo att svara på frågor. Via aktivt utvecklande av referensmatchningar, förkonteringar och automatiserade attestflöden mm ökar vi er effektivitet.

Alltid tillgängligt

Systemet är webbaserat och inga installationer krävs för att kunna behandla fakturor.  I princip alla typer av datorer, surfplattor och smartphones stöds och allt som krävs är en internetuppkoppling.

Effektivt och flexibelt

Målet är att ni ska minimera ert engagemang och säkerställa funktionen oavsett planerade eller oplanerade personal- och volymförändringar. Systemet anpassas utifrån er organisatoriska struktur och attestrutin.

Så går det till

Accountor tillhandahåller en fakturaadress dit samtliga fakturor skickas. Fakturorna skannas, tolkas och arkiveras. Motsvarande process gäller för andra medier som t ex EDI- och PDF-fakturor. Efter skanning och tolkning görs kvalitetskontroller. Kontering och flödesförslag kan läggas till enligt era önskemål. När en faktura är färdighanterad överförs informationen till ert ekonomisystem för betalning på vanligt sätt. Tjänsten kan även utökas till att inkludera betalningar via bankfil.

Funderingar kring leverantörsreskontra? Kontakta oss idag

Share