Skip to main content
Стаття

Нові податкові накладні

Аккаунтор інформує, що Міністерство фінансів України (далі – Мінфін) наказом № 763 від 17.09.2018 р. затвердило нову форму податкової накладної (далі – ПН) та розрахунку коригування (далі – РК) до неї. Також внесено зміни до Порядку заповнення податкової накладної наказом Мінфіну № 1307 від 31.12.2015 р. (далі- Порядок). Нові форми вступають в дію з 01.12.2018 р.

Основними змінами є:

  • В графі 11 таблиці розділу Б ПН/РК  «Сума податку на додану вартість» тепер відображатиметься в кожному рядку ПН/РК, а код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника - в графі 12 (раніше 11);
  • Графа (колонка 2) розділу Б (основна частина ПН) змінила назву на “Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця”);
  • До форми ПН та РК було додано новий реквізит - «податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта» поруч з ІПН як продавця, так і покупця. Під податковим номером платника податку мається на увазі код за ЄДРПОУ  платника податку, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичних осіб;
  • Змінено порядок складання зведених ПН.

Серію та/або номер паспорта зазначають у разі, якщо покупець або продавець є фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті.

В ПН на операцію постачання неплатнику ПДВ, де у графі «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник», у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» як і раніше проставляється умовний ІПН «100000000000».

Відповідно по Порядку встановлено виключення, коли не треба заповнювати згаданий  реквізит (податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта):

  1. постачання неплатнику ПДВ;
  2. ПН за щоденними підсумками операцій;
  3. ПН, які складені відповідно до п. 10 Порядку № 1307 (цей пункт про дипмісії, ЧАЕС, СНІД);
  4. також накладні на умовне постачання.

Щодо порядку складання зведених ПН, зокрема, затверджено такі нові коди ознак:

1 – у разі нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ПКУ;
2 – у разі нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 199.1 ПКУ;
3 – у разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у п. 15 Порядку №1307 (якщо договірна ціна нижча за ціну придбання товарів/послуг або балансової вартості необоротних активів);
4 – у разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у п. 19 Порядку №1307 (ритмічний або безперервний характер постачання).

Share