Skip to main content
Стаття
Юридичні новини

Нові критерії Держпраці для оцінки ступеня ризику компаній

Автор

Відтепер періодичність проведення планових перевірок за дотриманням законів у сфері зайнятості будуть визначається відповідно до нових критеріїв, що затверджені нещодавно прийнятою Постановою КМУ № 223 від 6.02.2019 р. «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, заходів державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці» (надалі – Постанова).

Постановою було затверджено наступну періодичність проведення планових перевірок:

 • для суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику - не частіше 1 разу на 2 роки; 
 • для суб’єктів господарювання з середнім ступенем ризику - не частіше 1 разу на 3 роки; 
 • для суб’єктів господарювання із незначним ступенем ризику – не частіше 1 разу на 5 років. 

Постановою визначаються критерії у сфері зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, за допомогою яких можна визначити періодичність проведення планових перевірок, зокрема:

 1. порушення вимог законів про зайнятість населення;
 2. наявність трудових відносин з особами без громадянства та іноземцями, відповідно до яких було прийняте рішення про надання їм статусу біженця протягом 2 років, що передують року, в якому буде проводитись перевірка;
 3. наявність порушень вимог законодавства про працевлаштування осіб з інвалідністю;
 4. у випадку якщо суб’єкт господарювання одержав державну допомогу у вигляді пільг з оподаткування, поворотну та безповоротну фінансову допомогу, цільову позику, дотації за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

До ризик-зони відносяться наступні поширені події, що містять ризик настання негативних наслідків: 

 • неправомірне використання праці іноземців або осіб без громадянства; 
 • неповна виплата заробітної плати іноземцям та особам без громадянства; 
 • порушення порядку масового вивільнення працівників; 
 • необґрунтована відмова у працевлаштуванні громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; 
 • дискримінаційна реклама про вакансії (прийом на роботу); 
 • допуск працівника до роботи без належного оформлення; 
 • незабезпечення працевлаштування осіб з інвалідністю; 
 • несплата податків та інших обов’язкових платежів, що нараховуються у зв’язку з оплатою праці; 
 • несплата адміністративно-господарських санкцій за порушення нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. 

Юристи Аккаунтор Українa мають значний досвід в сфері трудового права. Ми будемо раді поділитися з Вами нашими рекомендаціями!

Tagit

Share