Skip to main content
Стаття
Юридичні новини

Дозволено формувати електронні ТТН на перевезення вантажів автотранспортом

Аккаунтор повідомляє, що з 12.07.2019 в Україні вступив в дію наказ Міністерства інфраструктури № 413 від 03.06.2019, який передбачає можливість використання, на рівні із паперовою,  електронної товаро-транспортної накладної (далі — е-ТТН).  У зв’язку з цим, виникає низка питань: Яку інформацію зазначати в е-ТТН? Хто повинен її підписувати? Для чого друкувати паперовий примірник?

Відповіді на ці та інші запитання ми розглянемо в даній статті. 

 1. Форма е-ТТН. Сторони можуть внести до ТТН будь-яку інформацію, яку вони вважають за потрібну (п. 11.1 Правил перевезень вантажів). Головне, аби вона містила:
  • назву та дату документа;
  • найменування (або прізвище, ім’я, по батькові) перевізника та/або експедитора, замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача;
  • найменування та кількість вантажу, його основні характеристики й ознаки;
  • автомобіль (марка, модель, тип, реєстраційний номер), причіп/напівпричіп (марка, модель, тип, реєстраційний номер);
  • пункти навантаження та розвантаження із зазначенням повної адреси;
  • посади, прізвища та підписи відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача, водія та/або експедитора.
 2. Оформлення е-ТТН здійснює вантажовідправник (як і під час складання паперової ТТН). 
 3. Підписувати е-ТТН необхідно лише за допомогою електронного підпису водія та/або експедитора, відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача.
 4. Паперовий примірник. У разі використання е-ТТН замовник (вантажовідправник) друкує, підписує та надає водієві (експедиторові перевізника) в одному примірнику паперову копію е-ТТН для пред'явлення особам, уповноваженим здійснювати контроль на автомобільному транспорті. Водій (експедитор перевізника) в свою чергу ставить підпис на паперовій копії е-ТТН,  цим самим засвідчуючи прийняття ним вантажу для перевезення. Фактично е-ТТН позбавляє потреби друкувати 3–4 і більшу кількість примірників ТТН для кожного вантажоодержувача.
 5. Супровідні документи. Залежно від виду вантажу та його специфічних властивостей до основних документів можуть додаватися сертифікати, свідоцтва тощо. В такому разі всі супровідні документи слід подавати в електронній формі.
 6. У разі перевантаження вантажу в процесі перевезення на інший автомобіль необхідно складати акт довільної форми, у якому обов’язково зазначають:
  • повне найменування, місцезнаходження (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання власника транспортного засобу, який прийняв вантаж;
  • прізвище, ім’я, по батькові водія, який прийняв вантаж;
  • реєстраційний номер транспортного засобу перевізника, який прийняв вантаж;
  • реєстраційний номер транспортного засобу перевізника, який здав вантаж.
   Акт складають у двох примірниках, які підписують представники (водії) обох перевізників (по одному — для кожного), проставляючи свої підписи.
 7. Реєстрація е-ТТН. Реєструвати е-ТТН у якихось органах не потрібно. Оскільки, по-суті це звичайний обмін електронними документами між контрагентами на кшталт обміну будь-якими іншими електронними первинними документами.
 8. Зберігання е-ТТН. Для е-ТТН діють загальні вимоги одержання, зберігання, оброблення, використання, знищення електронних документів, що затвердженні  Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 № 851-IV.

Однак, перед тим як формувати е-ТТН,  потрібно врахувати  всі її недоліки. Так, в процесі її підписання та обміну задіяно не дві сторони, а три (вантажовідправник, перевізник, вантажоодержувач), а іноді й чотири (вантажовідправник, перевізник, експедитор, вантажоодержувач), і, відповідно, кожному має надійти е-ТТН, окрім того — усі сторони для обміну електронними документами повинні мати електронні підписи (і наразі говоримо не про керівників, а про підписи вповноважених осіб, як-от, водія, особи, що відвантажувала товар, приймала його). Тож перед тим як використовувати електронну форму товаро-транспортної накладної радимо зважити всі за та проти. Отож, обирати Вам!

Share