Skip to main content

Заява про конфіденційність для клієнтів та зацікавлених сторін

Сфера дії

Ця Заява про конфіденційність для клієнтів та зацікавлених сторін ("Заява для зацікавлених сторін") описує, яким чином  аутсорсингові компанії Accountor збирають та обробляють персональні дані у  наступних ситуаціях:

 • маркетинг та продаж послуг;
 • клієнтські домовленості та управління клієнтами;
 • надання та використання послуг (напр., керування правами доступу)
 • придбання послуг, угоди з постачальниками та управління постачальниками;
 • співпраця та управління зацікавленими сторонами;
 • можливості продажу та управління ними; або
 • заходи, організовані Accountor та управління ними.

Будь ласка, прочитайте цю Заяву для зацікавлених сторін  -  за необхідності, разом із Загальною заявою Accountor – перш ніж почати користуватися нашими послугами або розпочати співпрацю з нами.

Збір персональних даних

Ми збираємо Ваші персональні в різні способи. В першу чергу ми збираємо та обробляємо дані, які:

 • надаються Вами під час спілкування або ведення бізнесу з нами, наприклад, у зв'язку з укладенням договору або в процесі знайомства з клієнтом (Know Your Customer), коли Ви купуєте наші послуги або зв’язуєтесь з нами для отримання послуг, відвідуєте наші приміщення, берете участь у наших маркетингових кампаніях чи кампаніях у соціальних мережах або інших заходах;
 • генеруються в різних контекстах, зокрема, при використанні наших послуг або входу в наші сервіси, виконанні різних транзакцій (напр., оплаті рахунків) або участі в заході, що його організовує Accountor; а також
 • ми отримуємо від інших аутсорсингових компаній Accountor, загальнодоступних джерел або від третіх сторін, якщо це дозволено чинним законодавством – наприклад, інформація, отримана від компаніії, яку ви представляєте або з якою ви іншим чином пов’язані, отримана з торгового реєстру чи інших офіційних реєстрів, Інформаційної бізнес-системи чи інших подібних загальнодоступних баз даних, таких як реєстри фінансових санкцій та заморожених активів. 

Ми можемо об‘єднувати дані, зібрані з різних джерел – зокрема, дані із загальнодоступних джерел і дані, отриманими різними шляхами взаємодії з вами -  наприклад, у зв'язку з укладанням договору, наданням послуг або івентами.

Ви можете вирішити не надавати нам жодних персональних даних, але це може ускладнити або унеможливити ведення бізнесу з Вами, компанією, яку Ви представляєте, або це може унеможливити виконання Вашого запиту.

Категорії персональних даних

Персональні дані, які ми збираємо та обробляємо, включають такі категорії даних:

 • основні дані –  ім'я, посада, відношення до компанії, яку Ви представляєте, контактні дані (е-мейл, адреса, телефон), громадянство та вибір мови;
 • інформація, що стосується наших відносин – зокрема, дані про послуги та замовлення, контрактна інформація, платіжна інформація, платіжні реквізити чи інформація, пов’язана з відвідуванням наших приміщень (наприклад, запис камер спостереження, номерний знак транспортного засобу);
 • Інформація, пов’язана із знанням клієнта, як того вимагає чинне законодавство, наприклад, ідентифікаційна інформація, інформація щодо права представляти компанію, основна інформація про клієнта та пов’язаних представників, відповідальних осіб і фактичних бенефіціарів (включаючи їхні ідентифікаційні номери), а також інформація про те, чи деякі з вищезазначених осіб або будь-яка інша пов’язана особа не має бути віднесена до категорії політично відомих осіб, підстави для цього, а також інформація з санкційних реєстрів;
 • маркетингові дані, напр., продукти, яким надається перевага, дозволи та заборони на отримання маркетингових матеріалів;
 • Ваше спілкування та взаємодія з нами, а також згенеровані записи та матеріали, такі як листування, запити на обслуговування, записи дзвінків, Ваша участь у наших кампаніях (відео, аудіо чи інші матеріали, напр., контент у соціальних мережах) і подіях, організованих нами, а також записи про використування прав фізичних осіб;
 • інформація, пов'язана з сервісами та послугами – зокрема,  ID користувачів, паролі та інші дані автентифікації, а також дані, згенеровані у зв'язку з наданням послуг - зокрема, дані для входу та інформація про те, як саме використовуються сервіси та послуги;
 • дані, пов'язані з певними проєктами, такі як ресурси, завдання та бронювання годин; а також
 • інші дані, які обробляються на підставі Вашої згоді та детально визначаються для кожного конкретного випадку.

Ми можемо збирати та використовувати для будь-яких цілей агреговані (зведені) дані, де жодна фізична особа не може бути ідентифікована. Прикладами таких даних є статистичні дані або демографічні дані, зібрані в процесі надання сервісів та послуг або під час заходів, організованих Accountor.

Мета та юридичні підстави обробки персональних даних

Ми збираємо та обробляємо лише ті персональні дані, які необхідні для ведення нашого бізнесу, встановлення ділових відносин та управління ними та для інших відповідних оперативних або комерційних цілей, включаючи обробку персональних даних з метою їх анонімізації.

Ваші персональні дані обробляються з метою:

1. УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ ТА ВЗАЄМОДІЇ З КЛІЄНТАМИ

Ми оброблятимемо Ваші персональні дані для продажу наших послуг та налагодження взаємодії з Вами або компанією, яку Ви представляєте, включаючи встановлення відносин із клієнтами та підтримку клієнтів, виставлення рахунків і контрактів. У цих випадках обробка даних відбувається на підставі договору між Вами або компанією, яку Ви представляєте, і нами, або на підставі наших законних інтересів управляти відносинами з клієнтами та забезпечувати гідне обслуговування згідно з Вашими вподобаннями.

2. ПРИДБАННЯ ПОСЛУГ, СПІВПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЛОВИМИ ВІДНОСИНАМИ

Під час придбання послуг або у зв'язку з проєктами співпраці ми можемо обробляти Ваші персональні дані для підтримки ділових відносин між нами та Вами або компанією, яку Ви представляєте, та налагодження  взаємодії, як-от: виставлення й оплата рахунків, звітування та укладання договорів. У цих випадках обробка даних провадиться на підставі договору між нами й Вами або компанією, яку Ви представляєте, або на підставі наших законних інтересів придбати послуги, необхідні для ведення нашого бізнесу та співпрацювати з вибраними партнерами, а також керувати пов’язаними з цим діловими відносинами.

3. НАДАННЯ ПОСЛУГ

У зв'язку з наданням послуг, ми можемо обробляти Ваші персональні дані для пропонування та надання відповідних послуг Вам або компанії, яку Ви представляєте, а також для управління нашими проєктами та операціями на місцях, включаючи управління правами доступу, допомогу клієнтам та підтримку клієнтів, запити на обслуговування та усунення несправностей, виставлення рахунків та звітування. У цих випадках підставою для обробки нами даних є договір між нами й Вами або компанією, яку Ви представляєте, або наші законні інтереси щодо управління відповідними послугами, проєктами, поставками та операціями на місцях.

4. КОМУНІКАЦІЇ, МАРКЕТИНГУ ТА ВІДПОВІДНОЇ АНАЛІТИКИ

Ми можемо обробляти персональні дані з метою маркетингу та інформування Вас про послуги, які пропонують аутсорсингові компанії Accountor, або про Accountor як компанію. Така обробка також може стосуватися створення матеріалів чи контенту для маркетингових кампаній або кампаній у соціальних мережах. Ваші персональні дані можуть також використовуватися для дослідження ринку та клієнтських опитувань. Крім того, персональні дані можуть використовуватися для аналітики, з метою розвитку та покращення взаємодії з клієнтами чи користувачами, а також для наших власних операцій та операцій наших партнерів. Ми можемо об’єднувати дані, зібрані про Вас, із загальнодоступних джерел та дані, отримані різними шляхами взаємодії з Вами. Обробка персональних даних ґрунтується на договорі між Вами або компанією, яку ви представляєте, і нами, або на нашому законному інтересі мати під рукою відповідну інформацію для кращого розуміння наших зацікавлених сторін, напр. клієнтів, а також для просування наших послуг і розвитку нашої діяльності.

Ви можете будь-коли заперечити проти обробки Ваших персональних даних з метою прямого маркетингу (Див. розділ «Ваші права» у «Загальній заяві Accountor»).

5. РОЗВИТКУ СЕРВІСІВ ТА ПОСЛУГ, ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗВІТНОСТІ

Ваші персональні дані обробляються для забезпечення якості та інформаційної безпеки наших послуг. Крім цього, ми можемо обробляти персональні дані для аналізу та розвитку наших послуг та операцій - зокрема, для створення нових функцій у наших продуктах, автоматизації наших операцій, навчання штучного інтелекту чи вдосконалення наших процесів, а також з метою статистики - наприклад, для того, щоб керувати нашим бізнесом. В цих випадках підставою для обробки є наші законні інтереси забезпечити адекватний рівень інформаційної безпеки наших сервісів та послуг та ефективно надавати послуги за допомогою доступних технологій, а також забезпечити конкурентноспроможність наших сервісів та операцій.

6. РЕАЛІЗАЦІЇ НАШИХ ЗАКОННИХ ПРАВ І ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

Ми також можемо обробляти ваші персональні дані з метою розслідування неправомірної поведінки та з метою захисту, відстоювання або дотримання наших прав під час різних офіційних державних процедур або спорів - наприклад, задля доказу дотримання наших договірних зобов’язань або під час реагування на судові позови. В таких ситуаціях обробка ґрунтується на нашому законному інтересі продемонструвати відповідність наших операцій та належним чином захистити свої права.

Законодавство про запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму зобов’язує нас відповідним чином ідентифікувати наших клієнтів та з’ясовувати інформацію про їхній бізнес і власника компанії-клієнта - зокрема, ідентифікувати політично відомих осіб або осіб, які підпадають під фінансові санкції, а також фактичних бенефіціарів компанії-клієнта.

Ми можемо обробляти Ваші персональні дані для виконання інших зобов’язань, таких як відповідь на запити державних установ (наприклад, податкових органів) згідно з законодавством.

7. З ІНШИМИ ЦІЛЯМИ, НА ЯКІ ВИ НАДАЛИ ЗГОДУ

Ми можемо обробляти Ваші персональні дані також з однією або кількома конкретними цілями, якщо Ви дали згоду на таку обробку.

Маркетингова комунікація

Ми відправляємо комерційні е-мейли, що можуть містити певні технології відстеження (веб-маяки, файли cookie і т. п.), які дозволять нам дізнатися, що Ви робите з повідомленням - напр., чи ви відкриваєте повідомлення та чи клікаєте на посилання. Коли Ви натискаєте посилання в нашому е-мейлі, ми також будемо використовувати файл cookie для реєстрації того, які сторінки Ви переглядаєте і який контент завантажуєте з нашого веб-сайту.

Ви можете контролювати використання Ваших персональних даних з метою прямого маркетингу. Ви можете попросити Аккаунтор припинити відправку Вам маркетингових повідомлень, перейшовши по посиланнях для відписки у будь-якому відправленому Вам маркетинговому повідомленні або зв'язавшись з нами за адресою privacy@accountor.com у будь-який час. Ми поважаємо Ваш вибір, і в такому випадку ми збережемо мінімальний обсяг Ваших персональних даних, щоб Вас більше не турбувати.

Зверніть увагу, що навіть якщо Ви відмовляєтеся від контактів з метою прямого маркетингу, нам може знадобитися знову зв'язатися з Вами з якоюсь іншою метою, пов'язаною з обробкою Ваших персональних даних - наприклад, у зв'язку з наданням послуги або зміни ціни.

Зміни до Заяви для зацікавлених сторін

Ми можемо оновлювати цю Заяву для зацікавлених сторін у будь-який час, якщо це потрібно для відображення змін у нашій практиці обробки даних. Останнє таке оновлення відбулося 20 травня 2024 року.

Share