Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Fusion bolag

Funderar du på att avsluta bolag genom fusion innan årsskiftet?

Avsluta bolag genom fusion - tänk på att fatta beslut och göra anmälan till Bolagsverket i tid

En fusion av helägt dotterbolag tar normalt cirka tre månader

Avsluta bolag genom fusion kan vara en lösning och ett alternativ till likvidation då man har ett eller flera dotterbolag som man inte längre ser att det finns behov av. Kan fusionen registreras före nästa bokslut slipper man upprätta årsredovisning för de fusionerade bolagen.

Fusion av ett helägt dotterbolag innebär att dotterbolagets samtliga tillgångar och skulder tas över av moderbolaget. Samtidigt upplöses dotterbolaget utan likvidation och dess tillgångar och skulder övergår till moderbolaget. Processen tar cirka tre månader inklusive kallelse på okända borgenärer.

Fatta beslut och upprätta fusionsplan

Det är styrelsen i moderbolaget och dotterbolaget, eller dotterbolagen, som beslutar om fusion och upprättar en gemensam plan med villkoren för fusionen. När aktieägarna godkänner den gemensamma fusionsplanen blir den gällande.

Fusionsplanen ska alltid granskas av en auktoriserad eller godkänd revisor och kravet gäller samtliga bolag som deltar i fusionen oavsett om de har en vald revisor eller inte.

Ansökan om tillstånd att avsluta bolag genom fusion och kallelse av bolagens borgenärer

När aktieägarna undertecknat fusionsplanen och den blivit gällande ska moderbolaget omgående ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen.

Bolagsverket kallar dotterbolagens borgenärer i Post- och Inrikes Tidningar och kallelsen är två månader. Om bolagens revisorer anser att det föreligger fara för moderbolagets borgenärer att inte få sina fordringar betalda kallar Bolagsverket även moderbolagets borgenärer.

Om inga borgenärer hört av sig vid kallelsetidens utgång kan Bolagsverket registrera sitt tillstånd att verkställa fusionsplanen och dotterbolagen är därmed upplösta.

 

Kontakta oss så hjälper vi dig att formulera beslut och få in anmälan till Bolagsverket i tid

Vi hjälper dig med:

  • Fusionsplan med styrelsen redogörelse
  • Styrelsebeslut
  • Styrelsens intyg
  • Anmälan till Bolagsverket
  • Projektledning, kontakt med myndigheter och revisor

Vid fusioner finns ofta skattemässiga aspekter att beakta gällande koncernbidrags-förutsättningar och rätt att nyttja dotterbolagens skattemässiga underskott. Accountor kan utöver fusionsbiträdet erbjuda skatterådgivning vid en planerad fusion.

Givetvis erbjuder vi även både rådgivning och biträde avseende bokföringen och redovisningen av fusionen.

Kontakta oss om du vill ha hjälp att komma igång!

 
 
Tags

Share