Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
hr_järjestelmähankinta

Brexit – vad gäller immigration och socialförsäkring i Sverige och i GB

Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU. Under en övergångsperiod gäller i stort sett samma regler som före utträdet. Övergångsperioden pågår till den 31 december 2020. Vad som ska gälla och vilka regelverk som ska vara tillämpliga 1 januari 2021 är i dagsläget inte klart då förhandlingar mellan Storbritannien och EU om den framtida relationen pågår. Först när dessa förhandlingar är avslutade vet vi vilka regler som kommer att gälla på olika områden.

Immigration

Brittisk medborgare i Sverige

Enligt utträdesavtalet som slöts i januari 2020 har brittiska medborgare i stort sett samma rättigheter som tidigare under övergångsperioden som varar till 31 december 2020. De kan därmed bo, arbeta och studera i Sverige utan krav på arbets- och uppehållstillstånd. Enligt utträdesavtalet ska brittiska medborgare som har uppehållsrätt i Sverige före 31 december 2020 fortsätta behålla rätten att bo, arbeta och studera i Sverige. Riksdagen har den 11 november 2020 beslutat om kompletterande regler till utlänningslagen och lagen om svenskt medborgarskap, som gör detta möjligt. Dessa kompletterande regler innebär att brittiska medborgare som bor och arbetar i Sverige, ska tillsammans med sina familjemedlemmar innan övergångsperioden är slut ansöka hos Migrationsverket om en ny sorts rätt att vistas i Sverige som kallas uppehållsstatus. Den som beviljas uppehållsstatus kommer omfattas av samma bestämmelser om avvisning och utvisning som EES-medborgare. En beviljad uppehållsstatus ska även vid tillämpningen av lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap, likställas med innehav av ett permanent uppehållstillstånd. De nya reglerna gäller från och med 1 december 2020.

Brittiska medborgare som flyttar till Sverige efter den 31 december 2020 omfattas av samma regler som övriga tredjelandsmedborgare och kan inte ansöka om uppehållsstatus.

Svensk medborgare i Storbritannien

I Storbritannien finns flera olika variationer av uppehållstillstånd. Dock likt situationen för brittiska medborgare i Sverige så gäller samma överenskommelse om lika rättigheter, för EU-medborgare i Storbritannien. Den EU-medborgare som är bosatt och har uppehållsrätt i Storbritannien före 31 december 2020 kommer att fortsätta att behålla rätten att bo, arbeta och studera i Storbritannien om en ansökan om den nya uppehållstillstatusen ”settled status” beviljas. En ansökan ska lämnas in senast 30 juni 2021. Även om man redan innehar ett permanent uppehållstillstånd, PR, behöver man ansöka om att erhålla den nya ”settled status” då PR inte är giltigt efter 31 december 2020. Innehar man uppehållstillståndet ”indefinite leave to remain”, ILR, behöver man inte ansöka om ”settled status”. Innehav av ”settled status” ger dock utökade rättigheter jämfört med ILR. 

Om man inte ansöker kan det innebära att man inte får stanna kvar i landet efter 30 juni 2021.

Brexit och Socialförsäkring

Det har enats om ett nytt avtal mellan EU och Storbritannien. Det nya avtalet reglerar bland annat samordning av socialförsäkringen och ska tillämpas på situationer som inträffar från och med den 1 januari 2021.

Avtalet medför att det kommer att finnas olika regelverk som reglerar socialförsäkringen när en person rör sig mellan Sverige och Storbritannien för bosättning, arbete eller studier. Vilket regelverk som ska användas är beroende av den tidpunkt då förflyttningen mellan länderna har skett.

Försäkringskassan har mer info.

 

 
 
Tags

Share