Hoppa till huvudinnehåll
hr_järjestelmähankinta
Nyheter

Brexit – vad gäller immigration och socialförsäkring i Sverige och i GB

Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU. Under en övergångsperiod gäller i stort sett samma regler som före utträdet. Övergångsperioden pågår till den 31 december 2020. Vad som ska gälla och vilka regelverk som ska vara tillämpliga 1 januari 2021 är i dagsläget inte klart då förhandlingar mellan Storbritannien och EU om den framtida relationen pågår. Först när dessa förhandlingar är avslutade vet vi vilka regler som kommer att gälla på olika områden.

Immigration

Brittisk medborgare i Sverige

Enligt utträdesavtalet som slöts i januari 2020 har brittiska medborgare i stort sett samma rättigheter som tidigare under övergångsperioden som varar till 31 december 2020. De kan därmed bo, arbeta och studera i Sverige utan krav på arbets- och uppehållstillstånd. Enligt utträdesavtalet ska brittiska medborgare som har uppehållsrätt i Sverige före 31 december 2020 fortsätta behålla rätten att bo, arbeta och studera i Sverige. Riksdagen har den 11 november 2020 beslutat om kompletterande regler till utlänningslagen och lagen om svenskt medborgarskap, som gör detta möjligt. Dessa kompletterande regler innebär att brittiska medborgare som bor och arbetar i Sverige, ska tillsammans med sina familjemedlemmar innan övergångsperioden är slut ansöka hos Migrationsverket om en ny sorts rätt att vistas i Sverige som kallas uppehållsstatus. Den som beviljas uppehållsstatus kommer omfattas av samma bestämmelser om avvisning och utvisning som EES-medborgare. En beviljad uppehållsstatus ska även vid tillämpningen av lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap, likställas med innehav av ett permanent uppehållstillstånd. De nya reglerna gäller från och med 1 december 2020.

Svensk medborgare i Storbritannien

I Storbritannien finns flera olika variationer av uppehållstillstånd. Dock likt situationen för brittiska medborgare i Sverige så gäller samma överenskommelse om lika rättigheter, för EU-medborgare i Storbritannien. Den EU-medborgare som är bosatt och har uppehållsrätt i Storbritannien före 31 december 2020 kommer att fortsätta att behålla rätten att bo, arbeta och studera i Storbritannien om en ansökan om den nya uppehållstillstatusen ”settled status” beviljas. En ansökan ska lämnas in senast 30 juni 2021. Även om man redan innehar ett permanent uppehållstillstånd, PR, behöver man ansöka om att erhålla den nya ”settled status” då PR inte är giltigt efter 31 december 2020. Innehar man uppehållstillståndet ”indefinite leave to remain”, ILR, behöver man inte ansöka om ”settled status”. Innehav av ”settled status” ger dock utökade rättigheter jämfört med ILR.

Socialförsäkring

När övergångsperioden löpt ut den 31 december 2020 kommer Storbritannien inte längre omfattas av EU-förordningen 883/2004. Det betyder att man från 1 januari 2021 inte kan tillämpa förordningen för att bestämma socialförsäkringstillhörighet i gränsöverskridande situationer. Sverige har sedan 1988 ett avtal med Storbritannien gällande social trygghet (SFS 1988:106). Då förhandlingarna mellan Storbritannien och EU fortfarande pågår är det dock fortfarande oklart vilket regelverk som ska vara tillämpligt efter utträdet.

Svensk intern rätt

Enligt svensk intern rätt innebär det att en arbetstagare omfattas av svensk socialförsäkring om arbete utförs i Sverige. Ett undantag till detta är om det gäller utsändning. Om arbetet utförs utomlands för svensk arbetsgivare under max 12 månader, kvarstår arbetstagaren i svensk socialförsäkring. På samma sätt tillhör inte en utländsk arbetstagare svensk socialförsäkring om utsändningen till Sverige varar max 12 månader.

Socialförsäkringskonventionen mellan Sverige och Storbritannien

Socialförsäkringskonventionen tillämpas i socialförsäkringsärenden vid vissa regioner där EU-förordningen inte gäller tex Kanalöarna (Jersey, Guernsey, Sark m.fl.) och Isle of Man. I förhållande till övriga regioner har EU-förordningen företräde före konventionen så länge EU-förordningen är tillämplig. Försäkringskassan har yttrat sig (Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag att analysera de konsekvenser av ett brittiskt utträde ur EU som berör Försäkringskassans verksamhet, den 27 mars 2019, dnr 048590-2017) till Regeringen om konsekvenser de ser inom sitt verksamhetsområde och meddelar att de anser att konventionen ska tillämpas även efter att Storbritannien träder ut ur EU. En förutsättning är dock att Storbritannien också anser att konventionen är tillämplig efter utträdet.

I likhet med svensk lagstiftning pågår en utsändning enligt konventionen max 12 månader. Dock kan man till skillnad från svensk intern rätt enligt konventionen begära förlängning ytterligare 12 månader. En annan skillnad är att konventionen inte hanterar arbete i två länder.

Effekter av utträdet

I det fall en överenskommelse inte görs innan övergångsperioden har tagit slut, kan konsekvenserna på socialförsäkringsområdet bli stora även om konventionen tillämpas. Den största konsekvensen kan bli att en arbetstagare kan anses tillhöra två socialförsäkringssystem samtidigt. När man tillämpar konventionen istället för EU-förordningen, gäller inte principen att endast ett lands lag är tillämplig. En arbetsgivare som skickar ut en utsänd till Storbritannien kan därmed bli tvungen att betala socialförsäkringsavgifter i både Sverige och Storbritannien om arbete sker i båda länderna. Samtidigt kan villkoren generellt försämras vid en utsändning då utsändningstiden är begränsad till 12 månader vid tillämpning av konventionen jämfört med tillämpning av EU-förordningen. Andra konsekvenser är att förmåner som grundas på sjukpenninggrundande inkomst (SGI) påverkas om inte Storbritannien beaktar likvärdiga inkomster, förmåner och händelser. Även möjligheten till planerad vård försämras då konventionen bara täcker rätten till omedelbar vård vid tillfällig vistelse.

 

 

Accountor har experter uppdaterade inom Brexit och dess företagspåverkan som kan hjälpa dig med både information och handfast stöd. 

Om formuläret nedan inte laddas kan du komma till det genom att klicka här.

Tags

Share