Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Pensionsmisstag företagare

Pensionsmisstagen du som företagare inte får göra

Är du en av de företagare som inte vill tänka på pensionen? Du är inte ensam, många företagare gör dessa misstag -  läs vår guide.

ÄR DU EN AV DE FÖRETAGARE SOM INTE VILL TÄNKA PÅ PENSIONEN?

Du är inte ensam, men följden kan bli ett hårt slag mot din ekonomi den dag du slutar jobba. Undvik pensionsmisstag genom att läsa vår guide.

Enligt en studie 2016 gjord av Swedbank och Sifo tar många företagare ut för låg lön. Löneuttaget är en av de viktigaste faktorerna som påverkar din pension. Men det finns flera misstag du som driver eget bör försöka undvika. Här går vi igenom tre vanliga pensionsmisstag och hur du undviker dem.

Misstag # 1: Du tar ut för låg lön ur bolaget

Den största delen av din pension kommer från staten och kallas allmän pension. Den baseras på ditt totala löneuttag. Nej, inte din slutlön. Ditt samlade löneuttag under hela yrkeslivet. Detta gäller oaktat om du är anställd eller företagsägare. Det är vanligt att företagare väljer att ta ut för stor del av bolagets överskott som utdelning då det ger en lägre beskattning än löneuttag.

Om ekonomin i ditt företag klarar av det är det ur pensionssynpunkt fördelaktigt att ta ut lön upp till max pensionsgrundande inkomst, vilken är knappt 50 000 kr per månad för 2023, eller en lön upp till brytpunkten för statlig inkomstskatt, vilken ligger på drygt 51 000 kr per månad. Först när du nått den summan i löneuttag bör du börja titta på skatteeffektiva uttag (lön/utdelning) enligt (3:12 reglerna). Be din redovisningskonsult om råd, så du kan strukturera upp ägaruttagen på ett skattemässigt optimalt sätt.

Du kan behöva vara lite flexibel med löneuttaget och pensionssparandet. I perioder när resultatet inte är så bra kan det bli nödvändigt att dra ner på löneuttaget. Var medveten om att detta påverkar din framtida pension och sätt av mer pengar i privat sparande när resultatet vänder uppåt.

Kopplat till löneuttag är också skatteinbetalningar; som företagare påverkas din allmänna pension av hur mycket du betalat i egenavgifter. Slarva inte med detta.

Andra bolagsformer än aktiebolag (och ekonomisk förening):

Har du enskild firma eller handelsbolag är det överskottet respektive överskottet per delägare som är pensionsgrundande.

Glöm inte heller att allmän pension är ett fördelningssystem, inget löfte. Det är dagens skattebetalare som finansierar dagens pensionärer. Trenden är att vi lever längre, blir fler pensionärer och dagens ungdom kommer ut i yrkeslivet vid 30 istället för 20. Vilket leder oss in på nästa misstag du inte får göra.

Misstag # 2: Du glömmer att du som egenföretagare inte får tjänstepension per automatik

Tjänstepensionen kan utgöra cirka en fjärdedel av den totala pensionen (eller upp till hälften om du har hög lön och är ung när du börjar tjäna in den). Som egenföretagare måste du själv spara för att kompensera för utebliven tjänstepension.

Pensionsmyndigheten rekommenderar att du sparar 4,5 % av ditt löneuttag i en långsiktig sparform. Tua Holgersson VD för Länsförsäkringar Fondliv rekommenderar att du sparar cirka 5 % av din uttagna lön. Ett tips från Avanza är att du jämför med vad som skulle sättas av om du var anställd inom den bransch du verkar. Sök efter lönestatistik och information om vilka avsättningar som görs inom det aktuella avtalsområdet.

Och vänta inte - för att avsättningarna till slut ska bli ett stort bidrag till din pension måste de göras under lång tid. De allra flesta anställda får dessa inbetalningar under hela sitt yrkesliv. För varje år du väntar behöver du sätta av mer för att ”komma ikapp”.    
Läs Pensionsmyndighetens tips här »

Många egna företagare missar också att tjänstepensionen inte enbart omfattar ålderspension utan även:

  • Premiebefrielse
  • Sjukförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring
  • Tjänstegruppliv (livförsäkring)
  • Familjepension
  • Vårdförsäkring

Allt ovannämnda förutom vårdförsäkring har du som anställd i ett kollektivavtal. Vikten av att ha en tjänstepension från början är alltså större än många tror. Frågan är bara vilka delar av tjänstepensionen som du behöver prioritera i uppstartsfasen. Långt ifrån alla företagare och anställda har en pensionsgrundande inkomst på 49 967 kr/mån. Men till skillnad från egna företagare har de flesta anställda oavsett lön en tjänstepension (eller avtalspension för arbetare). 

Misstag # 3: Du saknar eget pensionssparande

Det här är egentligen inget specifikt för egenföretagare, men är extra viktigt då det kan vara svårt att ta ut en jämn och hög lön i det egna företaget. Som företagare har du fortfarande rätt att pensionsspara avdragsgillt (till skillnad från privatpersoner). Du får dra av upp till 35 procent av den lön du tar ut upp till 525 000 kr (prisbasbelopp).

Men använd inte avdragsrätten för långt. Om du drar av för pensionssparande så att ditt löneuttag (eller överskott för enskild firma eller handelsbolag) understiger taket för pensionsgrundande inkomst – dvs. ca 49 967 kr per månad - kommer avsättningarna till allmänna pensionen minska-

AVDRAGSGILLT SPARANDE:

Om du vill spara avdragsgillt gör du det i en pensionsförsäkring eller individuellt pensionssparande (IPS). I dessa sparformer är pengarna låsta till dess du fyllt 55 år. Du sätter av pengarna före skatt och skattar när du tar ut pension. Du betalar också en årlig schablonskatt som är en procentsats på värdet av det sparade kapitalet (oavsett om det skett en ökning eller minskning av värdet under året).

Pensionsförsäkring är en försäkring (till skillnad mot IPS) som du kan lägga till premiebefrielse på, precis som i de kollektiva tjänstepensionerna. Det innebär att försäkringsbolaget betalar dina pensionspremier om du är sjukskriven längre än 3 månader till dess att du blir frisk eller som längst till din 65 årsdag. Med en pensionsförsäkring kan du bara välja traditionell försäkring och fondförsäkring, medan du i IPS kan välja mer fritt hur du vill placera pengarna.

ICKE-AVDRAGSGILLT SPARANDE:

Kapitalförsäkring. I en kapitalförsäkring kan pengarna tas ut tidigare än vid 55 års ålder men de är ofta låsta i en viss tid beroende på villkoren i försäkringen. Vissa andra avgifter tillkommer som kan göra betydande skillnader i slutändan. Du kan välja att låta leverantören sköta placeringen av dina pengar eller göra det själv. Du väljer själv vem som ska få dina pengar om du avlider. Mer om kapitalförsäkring här »

Kapitalförsäkring är främst en produkt för den som vill buffertspara i AB, spekulera på börsen, gillar att vara aktiv och byta innehav, har en placeringshorisont på minst 5 år och har ett sparande som förväntas avkasta mer än 3% per år.

Om kapitalförsäkringen teknas av företaget rekommenderas att man gör den till en direktpension, dvs. skriver en utfästelse mellan företaget och den anställde (ägaren). På så sätt skyddar du kapitalet precis som med en "riktig" tjänstepension mot en ev konkurs. Den försäkrade kan på eget initiativ alltid riva utfästelsen och kapitalförsäkringen blir genast en tillgång i bolaget och inte en skuld.

Investeringssparkonto (ISK). Med ISK köper och förvaltar du själv fonder, aktier och andra värdepapper. Fördelen är att du slipper deklarera varje enskild affär. Tjänsten är i sig avgiftsfritt men exempelvis fondavgifter tillkommer. Vanlig arvsordning gäller om du avlider, innehavet kan testamenteras. Mer om ISK här »

För båda dessa sparformer är det redan beskattade pengar du sätter in och innehavet debiteras en årlig schablonskatt baserad på värdet av ditt innehav. En nackdel med båda dessa sparformer är att du måste betala schablonskatt även om värdet har minskat under året.

En alternativ sparmetod är att helt enkelt amortera mer på fastighetslån. Ofta har vi en högre räntekostnad för boende än vad ränteintäkten skulle vara om vi sparar samma summa.

Få en estimering av din framtida pension online

Om du vill få ett hum om din framtida pension i nuläget kan du logga in på minpension.se (med ditt bankID). Här kan du se en uppskattning av din totala pension, till skillnad från det orangea kuvertet som bara visar den allmänna pensionen. Gå vidare till minpension.se » 

Så kan vi på Accountor hjälpa dig

Vi är inte experter på pension. Denna översiktliga guide har vi skapat i huvudsak från externa källor, då vi får en del frågor om pension från våra kunder som driver eget företag. Du bör ta kontakt med en kunnig rådgivare vid avgörande beslut om din pension.

Däremot är vi experter på effektiva löneprocesser och vi hjälper dig gärna med administration av pensionsavsättningar i samband med lönehantering. Accountor hyr också ut kvalificerad personal inom löneadministration om du behöver tillfällig avlastning eller kompetensförstärkning på din ekonomiavdelning.

Välkommen att höra av dig till oss

Kontakta oss idag

 
 
Tags

Share