Hoppa till huvudinnehåll
Nyheter
Skattetips

11 skattetips inför 2024 - från vår skattekonsult

Tips årsskiftet småföretagare. Tips från vår skattekonsult till dig som är småföretagare inför årsskiftet. Kanske är det självklara saker, för några av er men inte för alla. Snart är vi inne i 2024, och som småföretagare finns det sådant som man fördelaktigt kan ta hänsyn till innan räkenskapsårets slut. Bättre att ha koll innan än efter. Denna lista täcker inte allt, men täcker lite av det viktigaste att tänka på inom skatterådgivning till småföretagare. Vi har också tagit med några redovisningstips relevanta för småföretag vid årsskiftet. 

Accountors skattekonsulter hjälper dig gärna med en genomgång av vad som behövs i ditt företag

Låt oss börja med den här checklistan som är en bra start. Specifika tips för ägare av enskilda firmor respektive fåmansaktiebolag hittar du längre ner i artikeln. 

1. INVENTARIER

Inventarier av mindre värde, det vill säga ett halvt prisbasbelopp (26 250 kr för 2023), kan med fördel köpas in före årsskiftet för att minska skatten. Gör du flera inköp av inventarier som inte har med varandra att göra gäller 26 250 kr för varje inköpstillfälle.

Du kan däremot inte dela upp inköp av inventarier som hör ihop för att därigenom kringgå beloppstaket. Överstiger du beloppet ska inköpet bokföras som inventarier och föras in i inventarieregistret och skrivas av under flera år.

 2. TÄNKER DU STARTA AKTIEBOLAG ELLER OMBILDA TILL AKTIEBOLAG?

Om du går i tankar på att starta upp ett aktiebolag kan det vara fördelaktigt att registrera bolaget före årsskiftet. Om ditt nya bolag gör ett bra resultat och du vill ta ut utdelning kan du då ta ut mer pengar som beskattas till den lägre skattesatsen 20 %. Om du startar/förvärvar bolaget före årsskiftet har du möjlighet att ta ut 204 325 kr (2,75 IBB) mer i utdelning, med 20% kapitalskatt.

Mikael Svensson, skattekonsult på Accountor fortsätter ”Om man hårdrar det ska du inneha aktierna i bolaget före årsskiftet och måste därmed ha betalt in pengarna på banken innan årsskiftet för att kunna tillgodoräkna dig s.k. sparad utdelning. Det räcker alltså inte att bara registrera bolaget hos Bolagsverket.”

3. UNDVIK ENKLA FEL I ÅRSREDOVISNINGEN

UC varnar för att fler företagare lämnar in felaktiga årsredovisningar. Det är i regel fel som är enkla att upptäcka, som exempelvis att balansräkningen inte balanserar eller att resultaträkningen inte summerar korrekt. Felen rapporteras till Bolagsverket och kommer med som en notis i kreditupplysningar om ditt företag, vilket förstås inte bra ut. Så verifiera detta och kontrollräkna. Är du osäker på hur en årsredovisning ska upprättas bör du överväga att ta hjälp av en redovisningskonsult. Accountor hjälper dig gärna. Vi har även skrivit en guide i bokslut - årsredovisning eller årsbokslut? Ta gärna en titt där.

Kvadrat_mashmallow

Skattekonsultens tips till ägare av fåmansbolag (FÅAB)

Ett fåmansbolag är ett onoterat aktiebolag där max fyra personer äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna. Läs Skatteverkets utförligare förklaring här »

4. TA UT RÄTT LÖN

Under förutsättning att det finns resultat och likviditet i bolaget bör du ta ut 614 000 kr i lön 2023 (vilket är brytpunkten för statlig inkomstskatt). För personer över 65 är gränsen 683 000 kr. Alternativt kan du ta ut en lön på 600 000 kr, vilken ger en maximal pensionsgrundande inkomst. Högre än 614 000 kr bör du helst inte ta ut. Då bör du titta på utdelning eller högre avsättning till tjänstepension istället.

5. UTDELNING

Äger du kvalificerade andelar med mer än 4% i ett FÅAB bör du eller närstående till dig ta ut tillräckligt med lön för att kunna utnyttja lönebaserad utdelning (även kallat Huvudregeln i 3:12-reglerna). Lönen måste uppgå till minst 6 IBB (445 800) +5 % av de totala lönerna, dock max 9,6 IBB = 713 280 kr. 

6. TJÄNSTEPENSION

Avdrag för tjänstepension uppgår till max 35 % av den anställdes lön (du får beräkna utifrån högsta lönen innevarande år eller föregående år), dock max 525 000(10 PBP) kr i avdrag per år/anställd. Ta inte för mycket lön. 35 procent kanske ingen sätter av, men upp emot 5-10 % är inte ovanligt om du redan har tagit ut mycket lön.

7. JULGÅVA

Anställda kan få separata julgåva skattefritt till ett värde om max 500 kr inklusive moms.7430

8. SE ÖVER OM BOLAGET NÄRMAR SIG GRÄNSVÄRDENA FÖR REVISIONSPLIKT

Du kanske redan frivilligt har valt att ha en revisor. Det finns många fördelar med det, bland annat är det bra om du letar investerare. Men har företaget ingen revisor behöver du hålla koll på gränsvärdena för när revisionsplikten aktualiseras. Om mer än ett av villkoren nedan uppfylls under de två senaste räkenskapsåren måste du ha en revisor:

>3 anställda
+1,5 Mkr i balansomslutning
+3 Mkr i nettoomsättning

9. FRISKVÅRD

Glöm inte att hålla kroppen i form, använd friskvårdsbidraget som är skattefritt. Det har hänt mycket gällande reglerna runt friskvård under året. Idag kan du få friskvårdbidrag för fler aktiviteter än tidigare. Läs mer av vad vi har skrivit tidigare» eller på skatteverkets hemsida»

Skattekonsultens tips till ägare av enskilda firmor

 

10. RÄTT RESULTAT

Det är visserligen trevligt att få tillbaka på skatten, men lockas inte att ”trycka fram” för mycket resultat via periodiseringsfonder och expansionsmedel. Med hjälp av periodiseringsfonder kan du skjuta upp beskattningen med upp till 30 % av resultatet i som mest sex år. Syftet med periodiseringsfonder är inte främst att minskat skatten ett enskilt år utan för att fördela inkomsten över flera år.

Under vissa förutsättningar kan det vara skattemässigt fördelaktigt att använda sig av expansionsmedel och spara överskottet i bolaget. Det är dock ett komplicerat område, så vi rekommenderar att du kontaktar Accountors skatterådgivare om du vill ha hjälp med hur du ska ta hand om ditt överskott.

På motsvarande sätt som du i aktiebolaget bör ta ut ”rätt lön”, bör du i enskilda firman i regel tillåta beskattning av överskott i nivå med pensionsgrundande inkomst (ca 600 000 kr) innan du börjar fundera på vad du ska göra med resterande överskott. För att optimera din skattesituation.

11. SE ÖVER OM BOLAGET NÄRMAR SIG GRÄNSVÄRDET FÖR K2-REGELVERKET

Omsätter företaget över 3 Mkr får du inte längre upprätta förenklat årsbokslut, utan måste övergå till K2-regelverket. Läs mer om K2 regelverket här »

Kvadrat_kille

Behöver du hjälp eller har frågor är du välkommen att kontakta oss! Här på Accountor kan vi hjälpa dig med rådgivning inom skatte- och bolagstjänster. 

Önskar du kontakt med våra experter? Kontakta oss så hjälper vi dig rätt.

 
 
Tags

Share