Hoppa till huvudinnehåll
Kvalificerad redovisning

Kvalificerad Redovisning - Vid komplexa redovisningsfrågor

Är du i behov av stöd i komplexare redovisningsfrågor hjälper vårt Kvalificerad Redovisnings team gärna till. Accountor har erfarna konsulter med revisionsbakgrund och specialister inom områden som till exempel fastighetsbranschen och utvecklingsbolag. Kvalificerad Redovisning är en förlängning och tillägg till ditt bolags mer standardiserade och automatiserade redovisningstjänster.

Kvalificerad redovisning för tillfällig experthjälp eller kontinuerligt stöd

Kvalificerad redovisning arbetar i två spår, dels i en in-eller outsourcinglösning och dels i en mer adhoc bas när kunden står inför en förändring. Vårt QA-team finns till hands för rådgivning eller som stöd i er operationella process.

Är ni i förvärvsfas och blivit en koncern, står ni inför en börsintroduktion eller vill ni avveckla ett dotterbolag? Oavsett vilken fas ditt bolag befinner sig i finns vi där för dig som ett pålitligt stöd med specialistkompetens. Se även våra tjänster för bolagstjänster och skatterådgivning.

Qualified Accounting

Vi som arbetar med kvalificerad redovisning

Några av de som ingår i team Kvalificerad redovisning är Lars Irenéus, Mats Berg, Per-Jonas Persson och Lena Johansson.

Vi hjälper dig med

 • Koncernredovisningar (K3/IFRS)
 • Redovisning enligt IFRS
 • Kassaflödesanalyser
 • Upprättande av finansiella rapporter
  -   Års- och koncernårsredovisningar
  -   Ägarrapportering
  -   Kvartalsrapporter
 • Konverteringar till/från GAAP
 • Frågor kring ÅRL/ABL/BFL, etc.
 • Förberedelse inför Börsintroduktion 
  -   Delar av IFRS-konverteringar
 • Rådgivning

Kontakta oss gärna

 
 
Tags

Share