Hoppa till huvudinnehåll
Sparar mycket tid

Skatteförändringar 2020 gällande fordon, trängselskatt och flyg

Skatteförändring fordon, trängselskatt och flyg som trädde i kraft nu årsskiftet, 1 januari 2020. 

Viss användning av diesel får ändrad skattebefrielse

Skattebefrielsen som finns idag på koldioxidskatter för vissa fordon minskas. 2019 var skattebefrielsen 2 235 kr per/kubikmeter, den sänks 2020 till 1 930 kr/kubikmeter. Skattebefrielsen gäller diesel som förbrukas i arbetsmaskiner samt i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet. Dvs den gäller inte personbilar, lastbilar och bussar. Mer information om beslutet för ändrad skattebefrielse av dieselanvändning finns på Sveriges riksdag.

Trängselskatten höjs i Stockholm och högre trängselskatt vissa tider

Trängselskatten i Stockholms innerstad och på Essingeleden höjs. Nytt är också att trängselskatt tas ut även första veckan i juli och dag före vissa helgdagar. Det införs även en ny tidsperiod på morgonen kl 6-6.29, detta på grund av att trängseln börjar så tidigt. Skattebeloppet höjs även vissa tider då trycket är som störst. Vilka tider, dagar och belopp det gäller kan man se på transportstyrelsen.

 

Kvadrat_stift
Kvadrat_tjej

Fordonsskatten höjs på nya bilar och lätta lastbilar som drivs av fossila bränslen

I tre år från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången tas en förhöjd fordonsskatt – malus – ut för bilar med höga utsläpp. Fordonsskatten på fordon som har ett koldioxidvärde enligt båda testcyklerna som heter NEDX och WLTP beräknas nu på det högsta värdet istället för det lägsta. Det gäller för fordon som tagits i bruk första gången under 2020 eller senare.

Bilförmån, lista på nybilspriser och räkna ut bilförmånsvärdet

Bilförmån är oftast skattepliktig. Hur mycket bilförmånsvärdet blir beror på olika saker, bland annat om bilen är en miljöbil, fordonsskatten och bilens nybilspris. Skatteverket uppdaterade listan med nybilspriser i november 2021. Vi har skrivit om bilförmån tidigare, där vi går igenom vad som gäller och svarar på de vanligaste frågorna om bilförmån och tjänstebil.

Fler förändringar:

  • Vägavgiften höjs för tunga fordon.

  • Flygskatten höjs. För bland annat Danmark och Italien, med en krona till 62 kronor och för länder som exempelvis USA, Irak och Egypten, med 5 kronor till 260 kronor. För övriga länder höjs skatten till 416 kr per passagerare. Se hela listan för alla länders flygskatt.

Vi på Accountor har många olika tjänster som kan hjälpa dig och ditt företag, bland annat skatterådgivare. Och ekonomitjänster som redovisninglön och HR

kvadrat_ägg
Tags

Share