Hoppa till huvudinnehåll
botkyrka stadsnät referens lön hr redovisning

För oss på Botkyrka statsnät är det avgörande med en professionell ekonomipartner

Professionell ekonomipartner

Bransch: Infrastruktur, telekom
Ägartyp: Kommunalt aktiebolag
Tjänster hos Accountor: Redovisning och lönehantering
Omsättning: 37 Mkr
Antal anställda: 7
Orter: Stockholm
Kund till Accountor sedan: 2013
Webbsida: www.botkyrkastadsnat.se 

Botkyrka stadsnät är ett kommunalägt aktiebolag med uppgift att bygga ut infrastrukturen för telekom. Detta görs genom att tillhandahålla installation av fibernät i villor, hos företag och föreningar.

Problemet

Botkyrka stadsnät var tidigare en del av ett större kommunalt bolag. När bolaget skulle avknoppas tittade man på möjliga alternativ för hur ekonomi skulle hanteras. Slutsatsen blev att företaget var för litet för att bära en egen ekonomiavdelning. Det var inte lönt att bygga upp en funktion med lön, HR, redovisning. Beslutet föll på en outsourcinglösning och Accountor fick uppdraget.  

Lösningen

Outsourcing av redovisning och lön

Resultatet

Sedan vi startade samarbetet har vi upplevt en mycket stor nytta av Accountor. Det har varit avgörande med en professionell ekonomipartner, för att kunna ha en väl fungerande ekonomifunktion på ett så litet företag.

I dagsläget har vi kontakt med tre konsulter på Accountor; en för lön, en för kund- och leverantörsreskontra och en för redovisning. Det funkar jättebra tycker vi. En outsourcad lösning innebär egentligen ingen större skillnad gentemot att ha personalen sittande på det egna kontoret. Det är främst att man kommunicerar via e-mail och telefon istället för att prata ansikte mot ansikte. 

Med Accountor får vi en professionell samarbetspartner, som levererar det som utlovats. Det kan låta självklart men… Vi känner att det finns resurser helt enkelt. Det är ett väldigt bra samarbete med alla konsulter som jobbar med oss. 

 
 
Tags
Sweden

Share