Hoppa till huvudinnehåll
botkyrka stadsnät referens lön hr redovisning

En professionell ekonomipartner var avgörande för Botkyrka Stadsnät

För oss på Botkyrka Stadsnät var det avgörande med en professionell ekonomipartner när vi valde att outsourca lön och redovisning till Accountor. 

Botkyrka Stadsnät

Bransch: Infrastruktur, telekom
Ägartyp: Kommunalt aktiebolag
Tjänster hos Accountor: Redovisning och lönehantering
Omsättning: 53 Mkr
Antal anställda: 11
Orter: Botkyrka kommun
Kund till Accountor sedan: 2013
Webbsida: www.bsn.se 

Om Botkyrka Stadsnät

Botkyrka Stadsnät är ett kommunalägt bolag som grundades 2008 med uppdraget att bygga ut och ansvara för en digital infrastruktur i Botkyrka kommun. Sedan etableringen har Stadsnätet grävt och förlagt mer än 68 200 km fiberkabel och ansluter hushåll i villor och lägenheter, all kommunal verksamhet samt företag som är etablerade inom kommunen.

Nätet är ett öppet fibernät vilket betyder att det ges möjlighet för flera aktörer att leverera tjänster inom Internet, TV och telefoni via bredband. Utöver detta erbjuds även svartfiber och inplacering för operatörer och företagskunder.

Botkyrka Stadsnät kvalitetssäkrar alla leveranser och bygger enligt tekniken Robust fiber för att säkerställa hög leveranssäkerhet och kapacitet till samtliga kunder, både nu och i framtiden.

Läs mer om Botkyrka Stadsnät på www.bsn.se

Problemet

Botkyrka Stadsnät var tidigare en del av ett större kommunalt bolag. När bolaget skulle avknoppas tittade man på möjliga alternativ för hur bland annat ekonomi skulle hanteras och valde då en outsourcinglösning genom Accountor, vilket har fortsatt sedan dess.

Lösningen

Outsourcing av redovisning och lön

Resultatet

Sedan vi startade samarbetet har Botkyrka Stadsnät upplevt stor nytta genom samarbetet med Accountor. Det är avgörande med en professionell ekonomipartner, för att kunna ha en väl fungerande ekonomifunktion på ett bolag med en mindre organisation.

I dagsläget har Botkyrka Stadsnät kontakt med tre konsulter på Accountor; en för lön, en för kund- och leverantörsreskontra och en för redovisning vilket fungerar mycket bra. En outsourcad lösning innebär egentligen ingen större skillnad gentemot att ha personalen sittande på det egna kontoret. Det är främst att kommunikationen sker digitalt och över telefon istället för i kontorsmiljö.  

Intervju gjord 2018.

 
 
Tags
Sweden

Share