Hopp til hovedinnhold
Blogg

Personalet, vår viktigste ressurs. Tar du godt vare på dine ansatte?

Incasso uitbesteden bij Accountor
«Alt var så mye enklere før». Før vi ble overrumplet av regler, rapportering og direktiver. Eller?

Personalet vårt er vår viktigste ressurs, uten de ansatte ingen bedrift, ingen salg, ingen penger å tjene. Det florerer med artikler og webinarer om ledelse og personal, hvordan lede, hvordan få alle med på laget og slike temaer. Det er veldig bra, vi trenger alle å både lære og bli minnet på hvordan vi leder andre best mulig.

Har du god kontroll på personalarbeidet i din bedrift? Vi går gjennom hva som er sentralt for å best ta vare på de ansatte.

Forutsigbarhet er viktig

Midt oppe i all lederutvikling kan man lett glemme de praktiske og teoretiske elementene i en ansettelse. En ansettelse er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og dette forholdet må reguleres. De fleste mennesker foretrekker forutsigbarhet. Vi vil vite hvilke retningslinjer som gjelder, og nettopp derfor er både ansettelsesavtale, personalhåndbok og intern informasjon så viktig. 

Ansettelsesavtaler og personalhåndbok

Det stilles krav til innholdet i både ansettelsesavtale og personalhåndbok. Visse lover og regler er et minimum, men det er aldri feil å avtale innhold som er bedre enn arbeidsmiljølovens regler. Man kan alltid gi sine ansatte mer fri, kortere arbeidstid osv. Velger du en slik løsning, bør du sikre at du har gått nøye gjennom konsekvensene og ringvirkningene av dette. 
Ett eksempel på dette kan være hvorvidt du skal forskuttere sykepenger utover 16 dager eller ikke. Her må begrensninger rundt maksimalbetaling på 6G og feriepenger fra NAV hensyntas. 

Eksempler på hva en personalhåndbok som et minimum må inneholde:

  • Personalpolitikk
  • Bedriftens velferdsordninger
  • Ansettelsesforhold
  • Reiser og ferie
  • Sykdom og permisjon 

Det anbefales at personalhåndboken er digital. Dette er for å sikre et til enhver tid oppdatert lovverk og innhold, og enkel tilgjengelighet for alle ansatte. 

Har du ressurser internt til personalarbeid?

Ikke alle firmaer har dedikerte personer (HR/personal avdeling) som kan ta seg av dette. Det kreves personer som holder seg oppdatert til enhver tid, er operativ og strategisk. Derfor ser vi dessverre at personalarbeid lett kan bli nedprioritert i en hverdag hvor man har fokus på bedriftens kjernevirksomhet.

Hva skjer i krisetider?

Ekstraordinære hendelser skjer, vi er jo midt oppe i en slik nå. En krise i samfunnet som stiller enda høyere krav til personalbehandling. Vi får daglig spørsmål fra våre kunder og andre om: Kan vi permittere, er det lov å ta ut ferie nå, hva med feriepenger, hva med ansettelsesavtalen, hva med omsorgspenger? Det er mange spørsmål som dukker opp. Mye av dette er løst ved en god personalhåndbok, gode interne rutiner og effektive HR-prosesser, men slett ikke alt. 

I den krevende tiden vi er i nå vil det også være godt å ha en partner som kan ha en nøytral rolle under f.eks. permitteringer, nedbemanning, omstillinger og også disiplinærsaker. Slike prosesser kan ofte være hektiske og krevende og det er veldig viktig å gjøre dette riktig for å ivareta ansatte, gi trygghet og forutsigbarhet. 

For å sikre at man faktisk kan holde fokus på bedriftens kjernevirksomhet, kan det være lønnsomt å outsource personaltjenestene. 

Så senk skuldrene og ikke fortvil. Vi kan bistå deg med 

  • Råd og veiledning
  • Bistand rundt HR-spørsmål som permittering, nedbemanning, praktisk gjennomføring, bruk av virkemidler og oppfølging av ansatte. 
  • Håndtering av endringer i myndighetskrav og kompliserte lover og arbeidstidsbestemmelser
  • Ressurstilgang ved særskilte behov som prosjekter, sykefravær etc. 
  • Jobbomstilling (Outplacement) -  bistand til den som rammes av nedbemanning med å posisjonere seg i jobbmarkedet, og som helt konkret gir hjelp til å raskest mulig komme seg i relevant arbeid igjen. 

Accountor gir deg også tilgang på, og bistand med rekruttering og innleie av spesialister med topp kompetanse på alle områder.


Frister det med en leverandør som tar initiativ, kan levere digital personalhåndbok og gode råd?

Ta kontakt med oss i dag.  Send oss en e-post på HR@accountor.no eller legg inn dine kontaktdata her så tar vi kontakt med deg. 
 

Tags

Share