Hopp til hovedinnhold
Accountor Sogn på Franchiseforum 2022

Rekneskapsførar i Sogn

Accountor Sogn er din lokale rekneskapsførar i Sogn, me har halde til her ved mektige Sognefjorden sidan 1980-talet. Me er ni tilsette, herav fem statsautoriserte rekneskapsførarar – og alle har lang erfaring.

Lokal tilhøyrigheit og tilgjengelegheit er viktig for oss - Accountor Sogn er 100% lokaleigd. I tillegg har me ressursar og kompetansen til meir enn 2300 kollegaer i sju land med på laget.

Accountor Sogn har eit sterkt engasjement rundt lokal ekspertise. Me har kontor i Vik og Balestrand, noko som gjer oss tilgjengelege for bedrifter i heile regionen. Uansett kvar du er, er vi klare til å møta behova dine og tilby tenestene våre der du er. 

Kontakt oss i dag for ein prat: 

Vikjatunet 
6893 Vik i Sogn 

Telefon: 57 69 58 96

sogn@accountor.no 

Accountor Sogn | Økonomi Sogn AS 

Org. nummer: 979 947 143

Me likar å telja. Bak alle suksessar ligg lidenskap. Vis oss din lidenskap – få endå betre resultat!

Accountor Sogn Miljøfyrtårn
Accountor Sogn på tur i regnet

Totalleverandør av rekneskap, løn og rådgjeving

Kompetansen vår, etter mange år i bransjen, er allsidig og strekker seg langt. Accountor Sogn tilbyr problemfrie og sikre løysingar for framtida, slik at du kan fokusera på kjerneverksemda di. 

Me veit kor viktig det er å ha ein påliteleg partnar for rekneskap og økonomisk rådgjeving, og me jobbar hardt for å vera nettopp det for deg. Accountor er totalleverandør av alt innan rekneskaps- og rådgjevingstenester (rådgjeving, fakturering, rapportering, lønnshandtering, personaloppfølging, sjukepengehandtering, reiserekningar m.m.). Me har eigne dedikerte spesialistar på lønn, inkasso og økonomisk rådgjeving. 

Hos oss finn du nyaste teknologi og beste praksis i bransjen, noko som gjer at me kan tilby kundane våre effektive og moderne løysingar for alle rekneskapsbehov. Me legg stor vekt på å byggja langvarige relasjonar med kundane våre, og me er alltid tilgjengelege for å svara på spørsmål og gje råd. Målet vårt er å hjelpa deg og bedrifta di med å lykkast og veksa. Lat oss vera den strategiske forretningspartnaren din! 

Kundane våre kan sjekka sitt skybaserte rekneskap når som helst på døgnet.  Ynskjer du ein påliteleg samarbeidspart innan økonomi og rekneskap, så er Accountor Sogn eit godt valg. Ved å overlata rekneskapen din til oss, kan du fokusera på å driva verksemda di, medan me tek oss av det økonomiske. 

Skreddarsydd for suksessen din

Kundane våre driv innan mange ulike bransjar, både små og store.

Me forstår at kvar bedrift er unik, og difor tilbyr me deg og bedrifta di tilpassa tenester innafor rekneskap, lønn og rådgjeving. Dette er viktig for å løysa bedrifta di sine spesifikke behov, enten det er behov for strategisk planlegging, kostnadskontroll eller investeringsråd - er dei økonomiske ekspertane våre klare til å rettleia deg på vegen til suksess. 

Kombinasjonen av svært dyktige fagfolk med lokal ekspertise og høg effektivitet gjer det lettare for oss å alltid levera det me skal, i tide. Gjensidig tillit og respekt er avgjerande for godt samarbeid. 

Ser du etter eit rekneskapsfirma i Sogn? Ynskjer du å automatisera rekneskapen i di bedrift? Ta kontakt med oss for ein demo eller eit uforpliktande tilbod

Les om kva våre kundar synes om oss

Fakturering og reiserekningar går av seg sjølv

Elektroniske fakturaløysingar har gjort at bilverkstaden Tistel Auto AS har betre oversikt. I tillegg sparar dei mykje tid: No treng dei ikkje å sitja på kveldane og senda fakturaer eller registrera utlegg lenger. Les om korleis Tistel Auto AS har automatisert fakturabehandlinga, slik at dei kan gjera meir av rekneskapet sjølv.

André Laskerud jobbar med administrasjon og kundemottak, og er godt fornøgd med sitt nye, digitale fakturasystem. «Det tok litt tid å setja seg inn PowerOffice Go – men no har me full kontroll på alt vi gjer med fakturering. Både inngåande og utgåande fakturaer tek me oss av sjølve, samt purringar på rekningar som ikkje er betalt. Alt dette handterar me digitalt i POGO,» fortel André

Tistels Auto er godt fornøyd med hjelpen fra Accountor
Grethe Hjetland Highsoft
Framoverlent rekneskapsførar med på laget

«Då vi etablerte oss som selskap søkte vi etter ein profesjonell partner for å hjelpe oss med alt som har med rekneskap å gjere. Kvifor skal vi gjere det sjølv når vi har ein aktør i nærmiljøet som tilbyr slike tenester på ein effektiv måte?»

- Grethe Hjetland, dagleg leiar i Highsoft AS

IT-selskapet Highsoft AS held til i Vik i Sogn, og har på få år vokse frå å vere ei lita gründerbedrift til å bli eit selskap i vekst med over 30 tilsette og store kundar over heile verda.

Les heile historia om korleis vi hjelper Highsoft med rekneskapen

Ynskjer du å automatisera rekneskapen i di bedrift?

Kontakt oss i dag for eit uforpliktande tilbod

Regnskapsfører kontakt

Kontakt oss

 
 

60.1805, 24.94927

Share