Hopp til hovedinnhold
Ledergruppen i Accountor HAFS

Accountor HAFS

Ser du etter eit rekneskapsfirma i Fjaler og HAFS-området ? Hos Accountor HAFS har vi kundar innan dei fleste bransjar, og hjelper dei med rekneskap, lønn og rådgiving. Ved å overlate rekneskapen din til oss, kan du fokusere på å drive verksemda di, medan vi tek oss av dei økonomiske aspekta. 

Lokal tilhøyrsle og tilgjenge er viktig for oss 

Accountor HAFS har eit sterkt engasjement rundt lokal ekspertise. Vi har kontor i Dale og Leirvik, noko som gjer oss tilgjengelege for bedrifter i heile regionen. Uansett kvar du er, er vi klare til å møte behova dine og tilby tenestene våre der du er. 

Ta kontakt med oss: 

Dale

E-post: hafs@accountor.no

Telefon: 57 73 99 00

Senter, 6961 Dale i Sunnfjord

Leirvik 

Telefon: 95 87 21 30

e-post: herdis.rysjedal@accountor.no

Leirvik Senter: Leirvik 64, 6953 Leirvik i Sogn

To kolleger over en pc

Totalleverandør av rekneskaps- og rådgivingstenester

Accountor HAFS tilbyr problemfrie og sikre løysingar for framtida, slik at du kan fokusere på kjerneverksemda. 

Vi veit kor viktig det er å ha ein påliteleg partnar for rekneskap og økonomisk rådgiving, og vi jobbar hardt for å vere nettopp det for deg. Accountor er totalleverandør av alt innan rekneskaps- og rådgivingstenester (rådgiving, fakturering, rapportering, lønnshandtering, personaloppfølging, sjukepengehandtering, reiserekningar m.m.). Vi har eigne dedikerte spesialistar på inkasso og økonomisk rådgiving. 

Hos oss finn du den nyaste teknologien og beste praksis i bransjen, noko som gjer at vi kan tilby kundane våre effektive og moderne løysingar for alle rekneskapsbehova deira. Vi legg stor vekt på å byggje langvarige relasjonar med kundane våre, og vi er alltid tilgjengelege for å svare på spørsmål og gi råd. Målet vårt er å hjelpe deg og bedrifta di med å lykkast og vekse. La oss vere den strategiske forretningspartnaren din! 

Skreddarsydd for suksessen din

Vi forstår at kvar bedrift er unik, og derfor tilbyr vi deg og bedrifta di tilpassa tenester innanfor rekneskap, lønn og rådgiving. Dette er viktig for å løyse bedrifta di sine spesifikke behov - anten det er behov for strategisk planlegging, kostnadskontroll, eller investeringsråd, er dei økonomiske ekspertane våre klare til å rettleie deg på vegen til suksess. 

Kombinasjonen av svært dyktige fagfolk med lokal ekspertise og høg effektivitet, med klart definerte kommunikasjonslinjer, gjer det lettare for oss å alltid levere det vi skal, i tide. Det gjer det òg lettare for kundane våre å halde oss ansvarlege om vi ikkje klarar å gjera som vi har lova. Det er den perfekte moglegheita til å vinne tillit og respekt frå kundane våre. 

Det er derfor vi er både dedikerte og forplikta til levere som lova, kvar einaste gong. 

Kollega som smiler
Lidenskap for menneske og tal

Bli ein a+ kollega!

Drøymer du om ein karriere som rekneskapsførar, lønnsmedarbeidar eller kundeansvarleg? Som Nord-Europas største aktør innan økonomi- og rekneskapstenester, er vi alltid på jakt etter nye kollegaer. Vi tek imot søknader kontinuerleg, så viss du er lidenskapleg oppteken av rekneskap, lønnsarbeid eller rett og slett berre liker å jobba med menneske så oppmoder vi deg til å søkje. 

Kontakt oss:

 
 

Share