Hopp til hovedinnhold

Rekneskapsførar på Voss

Accountor Voss er eit lokalt rekneskapskontor, som hjelper deg med alt du treng innan rekneskap, løn og rådgjeving.  

Eigarskapen er lokal, og kompetansen har støtte frå eit bredt fagmiljø over heile landet. Difor kan vi hjelpe både små og store kundar med utfordringane dei møter. Kva kan me hjelpe firmaet ditt med? Ta kontakt med oss for å få ei løsning tilpassa behova dine. 

Me er din lokale samarbeidspartnar innan alt av økonomi- og rekneskapstenester. La våre høgt kvalifiserte og dedikerte fagspesialistar hjelpe deg med å kartlegge din forretningsmodell, og skreddarsy våre tenester ut frå behova til di bedrift.

Bystøl Entreprenør

Få ein enklare kvardag med digitale løysingar

Daglig leiar i Bystøl Entreprenør AS har fått ein enklare kvardag etter at dei fekk rekneskapet over i PowerOffice GO. No held dei enkelt oversikt økonomien i prosjekta med hjelp av brukarvenlege digitale løysingar. 

Accountor er totalleverandør av alt innan rekneskap- og rådgjevingstenester (rådgjeving, fakturering, rapportering, lønshandtering, personaloppfølging, sjukepengehandtering, reiserekningar m.m.). Me har eigne dedikerte spesialistar på inkasso og økonomisk rådgjeving. Lokal tilhøyrsel og tilgjengelegheit er viktig for oss. Accountor på Voss tilbyr problemfrie og sikre løysinger for framtida.

Du finn oss her:

Vangsgata 29
5700 Voss
voss@accountor.no
+47 56 53 04 00

Postadresse

Postboks 183
5701 Voss

Me likar å telle. Bak alle suksesser ligg lidenskap. Vis oss din lidenskap - få enda bedre resultater!

Regnskapsfører kontakt

Kontakt oss

60.6287766, 6.4195511

Share