Hopp til hovedinnhold
kikker ned i en mobil på en gressplen

Accountor Askvoll

Ser du etter eit rekneskapsfirma på Vestlandet? Hos Accountor Askvoll har vi kundar innan dei fleste bransjar, og hjelper dei med rekneskap, lønn og rådgiving. Ved å overlata rekneskapen din til oss, kan du fokusera på å driva verksemda di, medan vi tek oss av dei økonomiske aspektane.

Lokal tilhørighet og tilgjengelighet er viktig for oss

Accountor Askvoll har eit sterkt engasjement rundt lokal ekspertise. Me har kontor rett ved Krokeholmen, noko som gjer oss tilgjengelege for bedrifter over heile regionen. Uansett kvar du er, er me klare til å møta behova dine og tilby tenestene våre der du er. Vi har hatt kontor i Askvoll sidan 1994, er syv tilsette (herav tre autoriserte rekneskapsførarar) og har mange kundar innan ulike bransjar, både små og store. Accountor Askvoll er 100 % lokaleigd – med ressursar og kompetansen til meir enn 2300 kollegaer i syv land med på laget.

Du finner oss her: 

E-post: askvoll@accountor.no
Telefon: 57 73 00 60

Askvollvegen 428, 6980 Askvoll

Accountor Askvoll

Totalleverandør av rekneskaps- og rådgivingstenester

Accountor Askvoll tilbyr problemfrie og sikre løysingar for framtida, slik at du kan fokusera på kjerneverksemda.

Vi veit kor viktig det er å ha ein påliteleg partnar for rekneskap og økonomisk rådgiving, og vi jobbar hardt for å vera nettopp det for deg. Accountor er totalleverandør av alt innan rekneskaps- og rådgivingstenester (rådgiving, fakturering, rapportering, lønnshandtering, personaloppfølging, sjukepengehandtering, reiserekningar m.m.). Vi har eigne dedikerte spesialistar på inkasso og økonomisk rådgiving.

Hos oss finn du den nyaste teknologien og beste praksis i bransjen, noko som gjer at vi kan tilby kundane våre effektive og moderne løysingar for alle rekneskapsbehovet deira. Vi legg stor vekt på å byggja langvarige relasjonar med kundane våre, og vi er alltid tilgjengelege for å svara på spørsmål og gi råd. Målet vårt er å hjelpa deg og bedrifta di med å lykkast og veksa. La oss vera den strategiske forretningspartnaren din!

Skreddarsydd for suksessen din

Vi forstår at kvar bedrift er unik, og derfor tilbyr me deg og bedrifta di tilpassa tenester innanfor rekneskap, lønn og rådgiving. Dette er viktig for å løysa bedrifta di spesifikke behov - anten det er behov for strategisk planlegging, kostnadskontroll, eller investeringsråd, er dei økonomiske ekspertane våre klare til å rettleia deg på vegen til suksess.

Kombinasjonen av svært dyktige fagfolk med lokal ekspertise og høg effektivitet, med klart definerte kommunikasjonslinjer, gjer det lettare for oss å alltid levera det vi skal, i tide. Det gjer det òg lettare for kundane våre å halda oss ansvarlege om vi ikkje klarer å gjera som me har lova. Det er den perfekte moglegheita til å vinna tillit og respekt frå kundane våre.

Det er derfor vi er både dedikerte og forplikta til levera som lova, kvar einaste gong.

Utsikt over havet
Lidenskap for mennesker og tall

Bli ein a+ kollega!

Draumar du om ein karriere som rekneskapsførar, lønnsmedarbeidar eller kundeansvarlege? Som Nord-Europas største aktør innan økonomi og rekneskapstenester, er vi alltid på jakt etter nye kollegaer. Vi tek imot søknader kontinuerleg, så viss du er lidenskapeleg oppteken av rekneskap, lønnsarbeid eller rett og slett berre liker å jobba med menneske så oppmodar vi deg til å søkja.

Vil du å oppleva fordelen av profesjonelle rekneskapstenester og økonomisk rådgiving? Kontakt oss:

 
 

Share