Hopp til hovedinnhold
Gloppen Accountor

Accountor Nordfjord

Ser du etter eit rekneskapsfirma på Vestlandet? Hos Accountor Nordfjord har vi kundar innan dei fleste bransjar, og hjelper dei med rekneskap, lønn og rådgiving. Ved å overlata rekneskapen din til oss, kan du fokusera på å driva verksemda di, medan me tek oss av dei økonomiske aspektane.

Lokal tilhøyrsel og tilgjengelegheit er viktig for oss

Accountor Nordfjord har eit sterkt engasjement rundt lokal ekspertise. Vi har kontor i Gloppen, Eid og Måløy noko som gjer oss tilgjengelege for bedrifter over heile regionen. Uansett kvar du er, er vi klare til å møta behova dine og tilby tenestene våre der du er.

Du finn oss her:

Eid

E-post: nordfjord@accountor.no

 Lønnshenvendelser: lonn.nordfjord@accountor.no

 Landbruk: landbruk@accountor.no

Telefon: 57 88 57 88

Eidsgata 33, 6770 Nordfjordeid 

Gloppen

 E-post: nordfjord@accountor.no

 Lønnshenvendelser: lonn.nordfjord@accountor.no

 Landbruk: landbruk@accountor.no

Telefon: 57 86 86 00

Sørstrandsvegen 6, 6823 Sandane 

 

Måløy

E-post: nordfjord@accountor.no

 Lønnshenvendelser: lonn.nordfjord@accountor.no

 Landbruk: landbruk@accountor.no

Telefon: 57 84 96 00

 Gate nr 1 228, 6700 Måløy

Accountor Gloppen

Totalleverandør av rekneskaps- og rådgivingstenester

Accountor Nordfjord tilbyr problemfrie og sikre løysingar for framtida, slik at du kan fokusera på kjerneverksemda.

Vi veit kor viktig det er å ha ein påliteleg partnar for rekneskap og økonomisk rådgiving, og vi jobbar hardt for å vera nettopp det for deg. Accountor er totalleverandør av alt innan rekneskaps- og rådgivingstenester (rådgiving, fakturering, rapportering, lønnshandtering, personaloppfølging, sjukepengehandtering, reiserekningar m.m.). Vi har eigne dedikerte spesialistar på inkasso og økonomisk rådgiving.

Hos oss finn du den nyaste teknologien og beste praksis i bransjen, noko som gjer at vi kan tilby kundane våre effektive og moderne løysingar for alle rekneskapsbehovet deira. Vi legg stor vekt på å byggja langvarige relasjonar med kundane våre, og vi er alltid tilgjengelege for å svara på spørsmål og gi råd. Målet vårt er å hjelpa deg og bedrifta di med å lykkast og veksa. La oss vera den strategiske forretningspartnaren din!

Skreddarsydd for suksessen din

Vi forstår at kvar bedrift er unik, og derfor tilbyr vi deg og bedrifta di tilpassa tenester innanfor rekneskap, lønn og rådgiving. Dette er viktig for å løysa bedrifta di spesifikke behov - anten det er behov for strategisk planlegging, kostnadskontroll, eller investeringsråd, er dei økonomiske ekspertane våre klare til å rettleia deg på vegen til suksess.

Kombinasjonen av svært dyktige fagfolk med lokal ekspertise og høg effektivitet, med klart definerte kommunikasjonslinjer, gjer det lettare for oss å alltid levera det vi skal, i tide. Det gjer det òg lettare for kundane våre å halda oss ansvarlege om vi ikkje klarer å gjera som vi har lova. Det er den perfekte moglegheita til å vinna tillit og respekt frå kundane våre.

Det er derfor vi er både dedikerte og forplikta til levera som lova, kvar einaste gong.

Accountor Eid

Har du noen spørsmål? Ta kontakt med meg. 

Tilbakemeldingar frå kunder

Vi får gode tilbakemeldingar frå kundane våre. Her kan du lesa nokre av dei:

- Accountor er ein god sparringspartnar for oss

Per Jarle Myklebust driv med landbruk på Byrkjelo, og fortel at Accountor er ein god samarbeidspartnar i lokalmiljøet:

«Vi har samarbeidt med Accountor Gloppen i over 20 år, og er veldig fornøgde. Alt er på stell i rekneskapen, og dei er ein god sparringspartnar for oss.

Det beste er at dei alltid held seg fagleg oppdatert, og gir oss gode råd om kva vi bør gjere for å få gode resultat.»

Per Jarle Myklebust

Dagleg leiar ved Mona Vekst, Birigit H. Roset er ein annan av våre gode kundar som uttalar:

«Vi fekk veldig god hjelp og støtte då eg kom inn som ny leiar i 2018, og vi er heilt avhengig av Accountor Gloppen som samarbeidspartnar».

Kom på besøk i dei nye lokala våre

Midt i Sandane sentrum held vi til, og støttar det lokale næringslivet. Kundane våre gjev tilbakemelding på at vårt lokale nærvær er avgjerande for deira verksemd.

Med verksemder i heile Noreg, og som medlem av eit større system, har vi ressursar til å imøtekome behova kundane våre har for gode og framtidsretta digitale løysingar. Samstundes er vi lokale, med lokalt tilsette, og bidreg til det lokale næringslivet.

Vi er i vekst, og har nyleg oppgradert kontora våre. Kom gjerne på besøk og få ein kopp kaffi! Kontora våre er lag til rette for å vere ein møteplass for næringslivet, og vi tilbyr utleige av rimelege møtelokale. 


 

Lidenskap for mennesker og tall

Bli ein a+ kollega

Draumar du om ein karriere som rekneskapsførar, lønnsmedarbeidar eller kundeansvarlege? Som Nord-Europas største aktør innan økonomi og rekneskapstenester, er vi alltid på jakt etter nye kollegaer. Vi tek imot søknader kontinuerleg, så viss du er lidenskapeleg oppteken av rekneskap, lønnsarbeid eller rett og slett berre liker å jobba med menneske så oppmodar vi deg til å søkja.

Vil du å oppleva fordelen av profesjonelle rekneskapstenester og økonomisk rådgiving? Kontakt oss:

 
 

60.1805, 24.94927

Share