Hopp til hovedinnhold
Blogg
Åpenhetsloven

Åpenhetsloven – betydningen for din virksomhet

I juli 2022 trer åpenhetsloven i kraft for norske virksomheter. Det fulle navnet på loven er «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold».

Åpenhetsloven innebærer at mange norske virksomheter må gjennomføre aktsomhetsvurderinger for verdikjedene til varene og tjenestene de produserer.

Hva betyr den nye loven for din virksomhet? Her er det du må vite.

Formålet med åpenhetsloven

Åpenhetsloven handler i hovedsak om at interessenter har rett til informasjon om forhold på produksjonsstedene til en vare eller tjeneste. Denne informasjonen må gjøres tilgjengelig for offentligheten, i form av aktsomhetsvurderinger (les mer om hva aktsomhetsvurderinger er lenger ned i artikkelen).

Hvilke virksomheter gjelder åpenhetsloven for?

Åpenhetsloven stiller krav til store virksomheter, altså de som er omfattet av regnskapsloven paragraf 1-5, eller oppfyller vilkårene i listen under. Også utenlandske virksomheter som er skattepliktige i Norge må følge loven.

For at en virksomhet skal defineres som stor må den oppfylle minst to av disse tre kriteriene:

 • Salgsinntekter på over 70 millioner kroner
 • Balansesum på over 35 millioner kroner
 • Over 50 ansatte (i gjennomsnitt)

Pliktene i loven innebærer blant annet:

 • Plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i verdikjedene for varer og tjenester
 • Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger ved å offentliggjøre informasjonen rundt dette arbeidet

Les hele lovteksten på Lovdata.no (ekstern lenke)

Hva innebærer aktsomhetsvurderinger?

Aktsomhetsvurderinger skal utføres av virksomheten regelmessig, og stå i forhold til virksomhetenes størrelse art, kontekst der virksomheten finner sted, alvorlighetsgraden og sannsynlighet for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I aktsomhetsvurderinger skal man prioritere risiko, basert på alvorlighetsgrad og påvirkningsmulighet.

I følge ansvarlig næringsliv består aktsomhetsvurderinger av seks trinn:

 1. Forankre ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer
 2. Kartlegg og vurder negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser.
 3. Stans, forebygg eller reduser negativ påvirkning/skade.
 4. Overvåk gjennomføring og resultater.
 5. Kommuniser hvordan påvirkningen er håndtert.
 6. Sørg for, eller samarbeid om gjenoppretting der det er påkrevd

Les hele veilederen til aktsomhetsvurderinger her (ekstern lenke)

Er din virksomhet klar for de nye kravene?

Det er viktig at virksomheten din gjør seg kjent med loven og hvilke plikter dere har. Om dere er omfattet av loven må dere sørge for å gjøre aktsomhetsvurderinger, og dokumentere prosessene.

Det bør gjøres en analyse, så man kan identifisere hvor det er nødvendig med tiltak.

Trenger virksomheten din hjelp med dette? Ta en prat med oss i Accountor, så kan vi hjelpe dere med å se hva som bør gjøres. Send inn kontaktskjema her, så kontakter vi deg så snart som mulig.

Share