Hopp til hovedinnhold
Blogg
Arbeidsgivers dekning av flyttekostnader

Arbeidsgivers dekning av flyttekostnader: Dette kan dekkes skattefritt

Når en arbeidstaker flytter på grunn av ny jobb kan arbeidsgiver dekke flyttekostnadene uten at den ansatte må skatte av det. For at det skal være helt skattefritt er det imidlertid visse vilkår som må oppfylles. Her er reglene:

 

Dette kan dekkes av arbeidsgiver

Arbeidsgiver kan dekke flyttekostnadene skattefritt for arbeidstakeren dersom den ansatte aksepterte tilbud om ny jobb før flyttingen tok til.

Kostnadene arbeidsgiver kan dekke omfatter blant annet:

  • Reisekostnader
  • Kostnader til flytting av innbo og løsøre (bl.a. flyttebil, bruk av flyttefolk, kjøp av pakkeemballasje)
  • Renholdskostnader tilknyttet flyttingen

Helt skattefritt når arbeidstaker leverer regning

Hvis arbeidstaker leverer regning for kostnader i forbindelse med flyttingen kan arbeidsgiver dekke dette skattefritt. Det skal ikke gjøres forskuddstrekk, beregning av arbeidsgiveravgift eller lønnsrapportering.

Flyttegodtgjørelse i henhold til Statens regulativ

Arbeidsgiver kan utbetale flyttegodtgjørelse til arbeidstaker, og hvis man følger statens regulativ for flyttegodtgjørelse vil ikke godtgjørelsene gi arbeidstakeren et skattepliktig overskudd.

Hvis arbeidstakeren får flyttegodtgjørelser utover det som ligger til grunn i statens regulativ vil det måtte regnes som lønn av arbeidsgiver, og er derfor ikke skattefritt.

Flyttingen må skje på grunn av den nye stillingen

Det er et viktig vilkår at formålet med flyttingen er at arbeidstaker skal inn i ny stilling. Dersom flytteavstanden er veldig kort kan det tenkes at arbeidstaker flytter av private grunner, og da vil ikke flyttekostnadene gi skattefradrag. Slike kostnader som blir dekket anses som skattepliktige naturalytelser, og må rapporteres inn av arbeidsgiver.

Disse kostnadene dekkes ikke

Kostnader ved flytting som aktiveres som en del av kostprisen på den nye boligen gir ikke fradrag. Det kan for eksempel være dokumentavgift ved kjøp av bolig, tinglysningsgebyr og meglerprovisjon.

 

Har dere vurdert å sette ut lønnsfunksjonen i bedriften? Det er en rekke fordeler ved å gjøre det. Les om erfaringene kundene våre har med våre lønnstjenester her: Easypark

Eller ta kontakt med oss for å høre hvilke løsninger vi har for din virksomhet. 

Lønnstjenester fra Accountor

Riktig lønn til rett tid - alltid

Få en profesjonell lønnspartner til å hjelpe deg med lønnstjenesten. Da kan du være trygg på at du får gode systemer og kvalifiserte fagfolk til å behandle lønnsfunksjonen i din bedrift.

Share