Hopp til hovedinnhold
Blogg

Ny lov om vern av forretningshemmeligheter

Lov om vern av forretningshemmeligheter

Hva gjør du om noen misbruker forretningshemmelighetene dine?

Vern av forretningshemmeligheter er blitt mer viktig og verdifullt enn noen gang, i en verden som flommer over av tilgjengelig informasjon og nye teknologiske løsninger.

Hvilke rettigheter man har i beskyttelse av forretningshemmeligheter som produksjonsmetoder eller kundelister har hittil hatt et uklart og spredt regelverk.

1. januar 2021 trådte en ny lov i kraft, som skal sikre et bedre vern av innehavere av forretningshemmeligheter. Formålet er at innovasjon skal lønne seg.

Tydeligere regelverk å forholde seg til

Reglene for vern av forretningshemmeligheter som fantes tidligere var fragmentert og overlappende, fordi de var skrevet i både markedsføringsloven og i straffeloven. Ved å samle bestemmelsene for forretningshemmeligheter i én lov blir regelverket klarere og lettere å forholde seg til.

Disse håndhevingsreglene er nye

I den nye loven gis det en klarere regulering av hvilke sanksjoner og tiltak som eieren av forretningshemmeligheten kan påberope seg ved et overtramp.

Konsekvenser for brudd på forretningshemmeligheter vil som tidligere kunne være en rettslig dom som gir forbud mot eksisterende og fremtidige inngrep, fordeling av vederlag og erstatning.

Det som er nytt i loven er at domstolen også vil kunne gi inngriperen pålegg om spesifikke tiltak, for eksempel:
  • Tilbakekalling av varer
  • Tilintetgjøring av varer, dokumenter eller gjenstander som inneholder forretningshemmeligheten
  • Utlevering av varer til innehaveren av forretningshemmeligheten

Foreldelsesfrist på tre år gjør at man må handle raskt

I loven er det en foreldelsesfrist på tre år, der utgangspunktet for fristen er når du får eller burde ha fått mistanke om inngrep i forretningshemmelighetene. Det betyr at man som bedriftseier må handle ganske raskt om man mistenker misbruk av forretningshemmeligheter.

Dette bør bedriftseier og styret foreta seg for å verne om bedriftshemmeligheter

Det er viktig at de ansvarlige personene i bedriften har et aktivt og bevisst forhold til hvilke opplysninger i bedriften som klassifiseres som bedriftshemmeligheter. På den måten er det enklere å få oversikt, slik at man kan beskytte opplysningene på sikkert vis.  

Hva er definisjonen på en forretningshemmelighet?

Definisjonen på en forretningshemmelighet er opplysninger i en bedrift som er hemmelige og av den grunn har kommersiell verdi. I tillegg må innehaveren av hemmeligheten ha gjort rimelige tiltak for å sikre hemmelighold.

Eksempler på forretningshemmeligheter er
  • Teknisk kunnskap
  • Forretningsplaner og forretningsstrategier
  • Informasjon om kunder og leverandører
  • Markedsundersøkelser

Legger til rette for økt innovasjon i næringslivet

Å gi en bedre beskyttelse av forretningshemmeligheter har stor betydning for konkurranseevnen til næringsdrivende. Når forretningshemmelighetene er beskyttet gir det bedriftene et vern for de resultatene man får som følge av investeringer i forskning og utvikling. 

Lønnstjenester fra Accountor

Har dere en sikker lønnsfunksjon i bedriften?

At lønnen utbetales riktig og til rett tid er kritisk viktig i enhver bedrift. Ved å sette bort lønnstjenestene til Accountor kan du være trygg på at du får gode systemer og kvalifiserte fagfolk til å behandle lønnsfunksjonen i din bedrift.

 

Artikkelkilder: Regjeringen,  Lovforslag

Share