Hopp til hovedinnhold
Blogg

Hvorfor er ikke bedriftsinformasjonen min oppdatert på nett?

Feil bedriftsinfo på proff

Når man søker etter foretaksinformasjon på nettet dukker det ofte opp aktører som tilbyr oversikter over slik informasjon. Proff.no og purehelp.no er eksempler på slike katalogtjenester, som legger ut informasjon som blant annet organisasjonsnummer, omsetning og hvem som sitter i styret.

Men ikke all informasjonen man finner på slike sider oppdateres løpende, blant annet informasjon om aksjeeierskapet i bedriften. Dette får vi ofte spørsmål om fra kunder, og det er garantert mange flere som lurer på det samme:

Hvorfor er oversikten over aksjeeiere i selskapet feil på nettet?

Dette er det mange som lurer på, som regel i forbindelse med aksjetransaksjoner. Mange opplever at informasjonen om aksjeeiere på for eksempel proff.no ikke stemmer.

Grunnen til at aksjeeieropplysningene ofte er feil i katalogtjenestene er at disse opplysningene oppdateres én gang i året med data fra Skatteetatens aksjonærregister. Dersom det har skjedd endringer i aksjeeierskapet siden siste årlige innhenting av data vil informasjonen på Proff og Purehelp ikke være oppdatert med aktuelle tall.

Helt oppdatert informasjon om hvem som er aksjeeiere i selskap som ikke er børsnotert finner man bare i aksjeeierboken til selskapet.

Hva er aksjeeierboken?

Aksjeeierboken er et dokument som alle aksjeselskap er pliktige å ha. Den skal inneholde en oppdatert oversikt over hvem som er aksjeeiere, og er normalt avgjørende for hvem i selskapet som kan utøve aksjonærrettigheter. Informasjonen i aksjeeierboken er offentlig, alle har rett til å se den.  

Styret i aksjeselskapet har ansvar for å opprette og vedlikeholde aksjeeierboken. Den skal oppbevares og føres på en sikker måte, dette gjøres vanligvis elektronisk.

Mal for aksjeeierbok finner du på Altinn.

Vil du forstå tallene i bedriften din bedre?

Det er mye i et regnskap man trenger å analysere for å sikre seg full oversikt over sin økonomi. I Accountor har vi erfarne rådgivere som hjelper deg med å forstå hva tallene i bedriften din betyr, og hvilke tiltak du anbefales å iverksette. 

I tillegg kan det være du trenger hjelp til å stifte et selskap eller å endre selskapsform, og vi håndterer også søknader til blant annet Innovasjon Norge, banker og offentlige myndigheter.

Pieni työskentelytila toimistolla

Share