Hopp til hovedinnhold
Blogg
Råd fra regnskapsføreren

Bør din virksomhet engasjere en regnskapsfører?

Hva gjør en regnskapsfører?

Regnskapsførerens hovedoppgave er å holde orden på rapportering av finansiell informasjon og føre årsregnskapet for bedriften. Dette innebærer bokføring av inntekter og kostnader og korrekt rapportering av dette inn til Skatteetaten (m.fl.) innenfor de ulike tidsfristene.

I tillegg til å holde orden på pliktig rapportering, kan regnskapsføreren bistå kunden med flere andre viktige oppgaver. Blant annet:

 • Fakturering
 • Betaling av regninger
 • Utbetaling av lønn

Trenger du en regnskapsfører? Finn ditt nærmeste Accountor-kontor her, vi hjelper deg med å vurdere om du har behov for en regnskapsfører.

Regnskapsføreren er en viktig rådgiver

Regnskapsføreren din kan brukes til mer enn bare bokføring og årsoppgjør! Regnskapsføreren sitter på økonomisk innsikt om bedriften, noe som kommer godt med når viktige økonomiske beslutninger skal tas. Kostnadskontroll, registrering og etablering av selskap og muligheter til utvikling er kunnskapsområder regnskapsføreren kan hjelpe til på.

Må jeg ha regnskapsfører?

Virksomhet som har mer enn 50.000 kroner i inntekter per regnskapsår, er bokføringspliktig. Når bokføringsplikten inntrer, har man automatisk et ansvar for at rapporterte inntekter, utgifter og resultater er korrekt. For noen kan dette høres enkelt ut, men den brutale sannheten er at det ikke alltid er tilfellet. Det er fort gjort å gjøre feil når man må forholde seg til lover og praksis som gjelder for bokføringsplikten, merverdiavgift, utarbeidelsen og presentasjonen av årsregnskap og ikke minst utbetaling av lønn.

Utfordringer for næringsdrivende som ikke har regnskapsfører
 1. Sammenblanding av privatøkonomi og virksomhetens økonomi
 2. Rapportering av merverdiavgift og skatt. Dette er et omfattende og komplisert regelverk som kan skape problemer for virksomheter som hverken har regnskapsfører eller revisor
 3. Regnskapsavslutningen og resultatdisponeringen
 4. Periodisering og tidfesting av inntekter og kostnader, her må man holde tunga rett i munnen for å skille mellom regnskapsmessig og skattemessig rapportering. For å komplisere ytterligere er det ofte forskjellige verdier som skal rapporteres.
 5. Dokumentasjonskrav: Regelverket har per i dag strenge krav til alle bilag, som gjelder for alle næringsdrivende som er bokføringspliktige. Her finner Skatteetaten svært ofte feil og mangler.

Konsekvensen av feil og mangler kan være titusener i straffeskatt.

Skatteetatens ”10 bud”

Skatteetaten har utarbeidet en sjekkliste på ti punkt: Ti vanlige oppgaver i forbindelse med regnskapsføring. Her svarer man enten ja på de oppgavene man med sikkerhet vet at man kan utføre selv, eller nei på de oppgavene man ikke har kunnskap om eller vet hvordan man utfører.

 1. Påføre kontokode på bilag
 2. Avgjøre hvordan kjøp skal behandles i forbindelse med merverdiavgift
 3. Avgjøre om en utgiftsgodtgjørelse er opplysningspliktig, trekkpliktig og/eller arbeidsgiveravgiftspliktig
 4. Avgjøre om større innkjøp av maskiner og inventar skal aktiveres eller kostnadsføres
 5. Bokføre regnskapsopplysninger
 6. Utarbeide periodisert resultatregnskap og balanse
 7. Spesifisere kjøp og salg på motparter ,
 8. Avstemme bank, kasse og offentlige utgifter
 9. Avstemme åpne poster i kunde- og leverandørspesifikasjonen
 10. Utarbeide lovpålagte dokumenter som skal sendes inn til Skatteetaten og Brønnøysundregistrene

Dersom du svarer ja på ni av ti punkt, eller færre, er anbefalingen å engasjere en regnskapsfører. Dersom du svarer ja på alle ti punkter, har man antagelig forutsetningene for å føre regnskap og rapportere informasjonen selv. Men spørsmålet blir likevel om man har tid til det? Og dersom din virksomhet velger å føre regnskapet selv; går det på bekostning av inntektsgivende aktivitet?

Accountor har over 70 kontorer omkring i hele Norge! Vi bistår deg gjerne med årsoppgjøret og alt annet du måtte trenge hjelp til knyttet til regnskap, skatt, rapportering og mye mer. Ta kontakt med oss i dag for en prat

Share