Hopp til hovedinnhold
Blogg
Gjennomføre medarbeidersamtale

Den gode medarbeidersamtalen: Hvordan gjøre den nyttig for begge parter

Medarbeidersamtaler er ment til å bidra til en god utvikling for de ansatte, men det er langt fra alle som føler at de får noe nyttig ut av det. Her har vi samlet noen praktiske tips for å gjøre medarbeidersamtalen nyttig for både medarbeider og leder.

Undersøkelser viser at medarbeidersamtaler til og med kan føre til dårligere ytelse blant de ansatte. Heldigvis er det mulig å gjøre noe med dette, om man tar de riktige grepene. 

Accountor kan hjelpe deg med spørsmålene du har rundt HR og lønn. Ta kontakt i dag for en prat!

Motiverende for ledelsen, men dårligere ytelse blant de ansatte

Forskningsleder Christin Thea Wathne ved Høyskolen i Oslo og Akershus har undersøkt virkningen av medarbeidersamtaler i norske bedrifter. I sitt arbeid gjennomførte hun to større spørreundersøkelser hvor konklusjonen var at mål og resultatstyring gir dårligere ytelse blant de ansatte, men er motiverende for ledelsen.

Det er en rekke faktorer som kan føre til at medarbeidersamtalen i din bedrift ikke fungerer etter hensikten. Blant annet:
 • Den ansatte har lav forståelse for hvorfor samtalene gjennomføres
 • Manglende innsikt hos ledelsen
 • Kulturen i selskapet åpner ikke for toveissamtaler
 • Dårlige erfaringer
 • Manglende kapasitet til gjennomføring
 • Hyppig utskifting i ledelsen

 

Tips til deg som medarbeider før en medarbeidersamtale

 • Reflekter og tenk over dine mål og hva engasjerer nettopp deg. Hvilke langsiktige mål har du for din utvikling internt i selskapet?
 • Hva forventes av deg i din jobb? Hva er dine styrker? Hvor trenger du mer påfyll?
 • Dersom du ikke har deltatt i en medarbeidersamtale hos arbeidsgiver tidligere, forespør din leder om hvilke tema som tas opp slik at du kan stille godt forberedt på de punktene som skal gås gjennom. Under medarbeidersamtalen skal den ansatte prate mest, og det er derfor viktig at man stiller forberedt.
 • Sørg for at det etableres en god plattform for oppfølging av utviklingen din. Denne bør inneholde kontrete handlinger med frister og ansvar. Dette er en god måte å avklare forventninger og mål på.

Tips til deg som leder før en medarbeidersamtale

 • Inviter til samtalen i god tid, minst en til to uker før. Send eller kommuniser samtalepunktene til den ansatte i forbindelse med innkallingen og oppfordre den ansatte til å møte forberedt. På denne måten gis den ansatte rom for å komme med reflekterte og gjennomtenkte svar under selve medarbeidersamtalen.
 • Samtalen bør holdes på er skjermet og uforstyrret sted. Du som leder bør sette av nok tid slik at du kan være fleksibel dersom behovet skulle melde seg.
 • Du som leder styrer samtalen, men medarbeideren skal snakke mest. Din oppgave er å lytte aktivt og stille gode åpne oppfølgingsspørsmål.
 • Medarbeidersamtalene bør brukes som et ledd i å skape en støttende kultur for tilbakemeldinger. En kultur hvor det er naturlig å gi ros til hverandre vil øke trivsel og resultater.

 

Vil du lese mer om dette temaet?

Share