Hopp til hovedinnhold
Blogg
Tax
Ny arvelov dette bør du vite

Dette bør du vite om ny lov om arv og skifte

Ny arvelov og skiftelov er nå vedtatt av Stortinget. Dette har vært mye omtalt det siste året, men de mest inngripende endringsforslagene ble ikke gjennomført.
Det betyr at den nye loven ikke fører til vesentlige materielle endringer, men det er likevel en del endringer man bør få med seg: 

 

Her er endringene i arveloven

  • Skiftelovens kapittel om dødsboskifte og arveloven slås sammen til lov om arv og dødsboskifte
  • Loven får et forenklet språk, og er mer oversiktlig
  • Minstearv til arvelaters livsarvinger (for eksempel barn) er 15 ganger folketrygdens grunnbeløp. Per mai 2019 tilsvarer det i underkant av 1,5 millioner kroner
  • Retten til å sitte i uskiftet bo videreføres, men forbudet mot å gi bort fast eiendom oppheves. Det vil imidlertid ikke være tillatt å gi bort gaver som står i misforhold til formuen i det uskifteboet, og det betyr i praksis at det er vanskelig å gi bort fast eiendom
  • Formkravene til testament videreføres, og den nye loven krever at vitnene skal være habile og ved «sine fulle fem»
  • Arvelater kan nå bestemme om en livsarving skal få arven utdelt i kontanter eller motta gjenstander som overstiger vedkommendes andel av arven, mot at overskytende betales tilbake til boet

Disse reglene videreføres i lovverket 

  • Slektens arverett videreføres i stor grad slik gjeldende regelverk er 
  • Ingen endringer i tilfeller hvor avdøde etterlater både livsarvinger og ektefelle. Ektefelle vil fremdeles arve ¼ etter loven, og fortsatt ha rett til en minstearv på 4 ganger folketrygdens grunnbeløp, noe som tilsvarer i overkant av 350.000 kroner  
  • Ingen endringer for samboere. Det er fremdeles slik at samboere som har, har hatt, eller venter barn sammen, har rett til å arve fire ganger folketrygdens grunnbeløp etter arveloven som trer i kraft. 
  • Arvelater vil fremdeles ha fri rett til å disponere 1/3 av formuen i testamentet.  

Hvordan vil ny lov om arv og skifte påvirke eksisterende testamenter?  

Testament som er skrevet i samsvar med gammel lov, hvor pliktdelsarven var begrenset til 1 million kroner, må utarbeide nytt testament. Dette fordi testament i samsvar med arveloven som snart ikke vil gjelde lenger, vil være ugyldig for den delen som krenker pliktdelsarven.  

Det er lagt opp til en rekke overgangsregler, som innebærer at testament som begrenser pliktdelsarven til 1 million kroner er gyldig i 1 år etter at ny lov trådte i kraft.  

Les mer om dette emnet: Skattefrie gaver og forskudd på arv – reglene du bør vite om

Få hjelp med regnskapet – sørg spesielt for at alt går riktig for seg ved generasjonsskifte. Ta kontakt med oss i Accountor om du trenger bistand fra en erfaren rådgiver.

Kilde: BDO

Share