Hopp til hovedinnhold
Egenmeldingsperiode på tre dager gjeninnføres

Egenmeldingsperioden på tre dager gjeninnføres

I forbindelse med koronasituasjonen ble det i mars innført en ordning der arbeidstakere hadde rett til å benytte egenmelding de første 16 dagene av et sykefravær. Forlengelsen av egenmeldingsperioden var for å lette trykket på primærhelsetjenesten.

Ordinært er egenmeldingsperioden tre dager, etter dette kan arbeidsgivere kreve å se legeerklæring hvis sykefraværet varer lenger. Denne ordningen blir nå gjeninnført: Fra 1. juni er ikke lenger arbeidsgivere pliktig å godta egenmelding når tre dager har gått.

Kan velge å godta egenmeldinger utover tre dager

Arbeidsgivere står fritt til å fortsatt godta egenmelding i en utvidet periode dersom de ønsker det, men de er ikke lenger pålagt å godta egenmelding fra dag fire og utover med sykefravær.  

Kravet om at arbeidstaker må ha arbeidet hos arbeidsgiver i minst to måneder for å kunne benytte egenmelding gjelder også fra 1. juni.

Endring også for frilansere og selvstendig næringsdrivende

Fra 1. juni må også selvstendig næringsdrivende og frilansere få legeerklæring fra dag fire med sykefravær, hvis de skal ha rett til sykepenger.

Selvstendig næringsdrivendes rett til sykepenger fra fjerde dag i folketrygden gjelder for sykdom som skyldes koronaviruspandemien.

Les om dette på regjeringens sider

Reglene for lønn, sykepenger og permittering er kompliserte, og mange arbeidsgivere synes det er vanskelig å tidkrevende å holde seg oppdatert. I Accountor hjelper vi bedrifter med lønnstjenestene, sånn at de kan være helt sikre på at lønnen blir riktig hver eneste måned. Les mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift med lønnsfunksjonen her

 

Share