Hopp til hovedinnhold
Blogg
Tax
Elbil som firmabil

Når firmabilen er en elbil: 5 spørsmål og svar om skatt

Elbil som firmabil blir stadig mer vanlig, og med det kommer nye problemstillinger knyttet til skatt. Kan arbeidsgiver skattefritt dekke lading av bilen hjemme hos arbeidstakeren, og må den ansatte skatte når bilen lades på arbeidsplassen?  Vi går gjennom fem ofte stilte spørsmål.

Skal arbeidsgiver dekke strømutgiftene på firmabilen når den lades hjemme hos arbeidstaker?  

Arbeidstaker kan få strømutgiftene til lading av firmabil dekket av arbeidsgiver uten at det fører til ekstra beskatning, utover firmabilbeskatningen.

Forutsetningen for dette er at arbeidstaker kan sannsynliggjøre og dokumentere at strømutgiftene kun er knyttet til lading av firmabilen. Dette kan gjøres ved å for eksempel

  • Bruke en egen strømmåler til ladingen
  • Vise til en faktisk økning i strømforbruket og strømutgiftene før og etter at firmabilen ble ladet hjemme hos arbeidstaker.

Kan arbeidsgiver skattefritt dekke kostnaden med å installere ladestasjon for firmabilen hjemme hos arbeidstaker?  

Dersom arbeidsgiver dekker installasjon av ladestasjon hjemme hos arbeidstaker vil dette regnes som skattepliktig lønn. Dette gjelder uavhengig av om den ansatte har firmabil eller ikke. Grunnen til at dette er skattepliktig er at et slikt tiltak øker arbeidstakers boligverdi.  

Har lading av firmabilen på arbeidsplassen noen skattemessige konsekvenser? 

Arbeidstaker kan skattefritt lade firmabil på ladestasjon eller strømuttak som eies/disponeres av arbeidsgiver. Det samme gjelder i tilfeller hvor en tredjepart eier ladestasjonen.  

Vil arbeidsgivers dekning av arbeidstakers utgifter til lading på ladestasjoner med betaling ha noen skattemessig betydning?  

Så lenge det er utgifter som gjelder firmabilen og kostnadene kan dokumenteres så kan arbeidsgiver skattefritt dekke og refundere slike kostnader. Dersom slike utgifter gjelder andre biler enn firmabiler vil det være skatteplikt.  

Har arbeidsgiver fradragsrett skattemessig for kostnader til innkjøp, montering og drift av ladestasjon på arbeidsstedet?  

Slike kostnader er fradragsberettiget for arbeidsgiver. Utgifter til strøm kan fradragsføres fortløpende hos arbeidsgiver, mens kostnadene til innkjøp og installering av ladestasjon på arbeidsstedet avskrives skattemessig med inntil 20% hvert år. Ladestasjon regnes som en del av saldogruppe D skattemessig.  

  

Kilde: Sticos 

Share