Hopp til hovedinnhold
Etablere ulike aksjeklasser

Har dere vurdert å etablere ulike aksjeklasser i selskapet?

I utgangspunktet er det slik at alle aksjer gir like rettigheter i et aksjeselskap, og lik rett til utbytte. Likevel åpner aksjeloven for å etablere ulike aksjeklasser, slik at én eller flere aksjeklasser har fortrinnsrett til utbytte foran øvrige aksjeklasser.

Er du nysgjerrig på hvordan man går frem for å skille mellom ulike aksjeklasser i selskapet? Vi går gjennom de mest sentrale reglene her.

Hovedregelen i aksjeloven – alle aksjer har lik rett

Som hovedregel har alle aksjer like rettigheter i selskapet. Det innebærer at hver aksje i utgangspunktet har én stemme i generalforsamlingen, samt øvrige økonomiske-, forvaltnings- og disposisjonsrettigheter.   

Aksjeklasser er unntaket fra hovedregelen

Aksjeselskapets vedtekter kan gjøre unntak fra lovens hovedregel om at alle aksjer gir lik rett i selskapet, med hjemmel i aksjeloven §4-1(1). I stedet kan vedtektene bestemme at selskapet skal ha aksjer av ulike klasser. Eksempelvis kan en av aksjeklassene ha fortrinnsrett til utbytte, rett til å velge styre eller styreleder.   

Hvorfor er det lurt med ulike aksjeklasser?

Det kan være flere grunner til å etablere ulike aksjeklasser i et aksjeselskap.

For eksempel:

  • Sikre noen av aksjonærene en særskilt innflytelse i selskapet
  • Balansere makt mellom ulike aksjonærgrupper
  • Som en del av et generasjonsskifte

Hva kan man skille på mellom ulike aksjeklasser?

Hvilke skiller man kan gjøre mellom de ulike aksjeklassene må ta utgangspunkt i aksjelovens bestemmelser.

Utbytte, rett til å velge styre, og styreleder er vanlige forskjeller dersom det eksisterer ulike aksjeklasser i et aksjeselskap.  

Hvordan går man frem for å etablere ulike aksjeklasser?

Aksjeloven krever at forskjeller mellom aksjene, altså aksjeklassene, skal gå frem av vedtektene. Dersom selskapet ikke etablerte ulike aksjeklasser ved etableringen av selskapet, vil en endring fra dagens situasjon hvor alle aksjer har lik rett, til en situasjon hvor man skiller mellom aksjeklasser, innebære en vedtektsendring med visse flertallskrav.

Flertallskravene for vedtektsendringer er litt ulike, og avhenger av hvilke rettigheter en aksjeklasse vil miste, eller hvilken rettighet som vil svekkes. De ulike flertallskravene står i aksjeloven §5-18 til §5-20.

Vi i Accountor bistår gjerne din virksomhet i spørsmål knyttet til selskapets juridiske forhold, skatt, lønn og regnskap. Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå din virksomhet. 

 

Les mer: Slik kutter du ned på det manuelle arbeidet med fakturering – dette er EHF-fakturering

Kilde: Tore Bråthen, «Selskapsrett», Universitetsforlaget 5.utgave

Share