Hopp til hovedinnhold
Blogg

Ferdighets- og personlighetstester: Hva er det godt for?

Som kandidat i en jobbsøkerprosess må man ofte gjennom ulike tester. Opplever du at det kan være vanskelig og uoversiktlig? Da er du ikke alene.

Noen kandidater synes det er vanskelig å tolke testene de deltar i, og det kan oppstå misforståelser på grunn av dette. 

Vi har laget en liten oppsummering som vi håper kan bistå deg som kandidat til en bedre oversikt og forståelse for hva testene egentlig viser.

Testing av kandidater

Forskjellen på ferdighetstester og personlighetstester

Det finnes ulike typer tester, og hovedsakelig skiller vi mellom evne/ferdighetstester og personlighetstester.

I en evne/ferdighetstest skal du løse flest mulig problemer på kortest mulig tid. Evne- og ferdighetstester måler maksimal prestasjon, og sier noe om hvilket potensial du har for visse typer ferdigheter, og hvilket generelt analytiske evnenivå du har sammenlignet med andre som har gjort den samme testen. Resultatet viser hva du presterte der og da.

En personlighetstest måler hva du foretrekker å gjøre, ikke hva du er i stand til å gjøre hvis du går virkelig inn for det. En personlighetstest måler hva som er din typiske prestasjon.

Hvorfor spiller personligheten din en rolle i arbeidet ditt?

Personligheten din påvirker hvilke arbeidsoppgaver du trives med, din effektivitet i ulike jobbroller, hva du motiveres av, hvordan du motiverer andre og hvordan du samarbeider med andre. Vi gjennomfører personlighetstester for å bli bedre kjent med disse sidene av deg. 

Testresultater sier ikke alt, men er et nyttig verktøy

Det er lett å mistolke eller overtolke resultater fra denne typer analyser og tester. Man kan jo ikke fullstendig forstå et menneske ved å gjennomføre en profilanalyse. Mennesket er mye mer komplekst enn som så.

I en arbeidssituasjon vil selvsagt kultur, kolleger og annet rundt påvirke deg. Men en personprofil som er laget ut fra testresultater er et godt verktøy for å bli kjent med deg på en strukturert og relativt rask måte.

Det finnes ingen riktige eller gale svar i personlighetstester. En personlighetsprofil er en strukturert selvrefleksjon der du plasserer deg selv på ulike dimensjoner. Den er alltid påvirket av situasjonen du befinner deg i, og omstendighetene i livet ditt der og da. Personlighetsprofilen er først og fremst en kartlegging av hva du foretrekker å gjøre i gitte situasjoner. Ikke hva du faktisk kan gjøre.

 

Er du ute etter ny jobb eller titter litt rundt? Registrer deg gjerne i vår CV-base. 

 

Tags

Share