Hopp til hovedinnhold
Blogg
Tax
Firmatur til utlandet skatteregler

Firmatur til utlandet: Dette er reglene for skattefradrag

Det har blitt stadig mer vanlig for bedrifter å ta med de ansatte på firmaturer til utlandet. Billige flybilletter gjør at det kan være vel så kostnadseffektivt å reise til europeiske storbyer som å dra på tur til innenlands.
Hva er skattereglene arbeidsgiver må forholde seg til for slike firmaturer? Vi går gjennom vilkårene her.

Hovedformålet med reisen er avgjørende for skattefritak

Firmaturer med et rent faglig fokus gir skattefradrag, og de ansatte som deltar skattlegges ikke. Dette er firmaturer der man for eksempel skal delta på et, kurs seminar eller en messe.

Dersom firmaturen bærer preg av ferie og fritid, er det et velferdsarrangement. Slike arrangementer kan aksepteres som skattefrie om de varer i maksimalt to dager.  

Tidligere var det en regel om at slike turer måtte avholdes i helger, men dette er ikke lenger et vilkår. Firmaturer kan arrangeres når som helst.

Kostnaden for firmaturen må være rimelig

Et av vilkårene for at arbeidsgiver får skattefradrag er at kostnadene for turen må være rimelige. Det betyr at Skatteetaten kan gjøre en vurdering på om utbyttet av turen står i stil med kostnadene som er brukt.  Om turen er lagt til et typisk feriested, eller kostnadene for turen er betydelige, er det desto viktigere at det faglige opplegget er på plass.

Alle de ansatte må få tilbud om å delta

Om firmaturen skal arrangeres som et velferdstiltak er det et krav om at alle ansatte (eller en betydelig andel) må bli invitert. Det er også godtatt med avdelingsvise arrangement.

Formålet med et velferdstiltak er å øke trivsel og samhørighet i firmaet, og derfor er det vesentlig at en stor andel av de ansatte faktisk deltar på firmaturen.

Tags

Share