Hopp til hovedinnhold
Blogg
Revisjonsplikt endring

Flere aksjeselskap kan slippe revisjonsplikt

Har aksjeselskapet ditt revisjonsplikt?

Nå ligger det an til at terskelverdiene for hvilke selskap som må ha revisor blir høyere. Det vil bety at mange selskap som i dag har revisjonsplikt kan slippe dette i neste års årsoppgjør.

Endring av terskelverdier for revisjonsplikt

Aksjeselskap har i utgangspunktet revisjonsplikt, men kan velge bort revisor dersom selskapet er under en viss størrelse. Aksjeselskap kan velge bort revisjon hvis driftsinntekter, balansesum og antall årsverk er under et visst nivå. 

Dette er de foreslåtte endringene av terskelverdiene for revisjonsplikt:

  • Grensen for driftsinntekter heves fra seks til syv millioner kroner
  • Balansesummen går fra 23 til 25 millioner kroner

Kravet om at gjennomsnittlig antall ansatte maks kan være ti årsverk forblir uendret.

Forslaget er foreløpig til høring i Stortinget, med høringsfrist 27.11.21.

Hvordan beregnes terskelverdiene for ditt selskap?

Når man skal finne ut om selskapet er unntatt revisjon ser man på årsregnskapet for siste regnskapsår. Driftsinntekter, balansesum og årsverk må være under de bestemte terskelverdiene. 

Dersom selskapet ditt er nytt, og enda ikke har fastsatt sitt første årsregnskap gjelder en terskelverdi på 23 millioner kroner på aksjeinnskuddene i forbindelse med stiftelsen av selskapet.

6000 flere aksjeselskap vil slippe revisjonsplikt

Om grensene endres vil det bety at mange flere aksjelselskap kan velge bort revisjon. Nærings- og fiskeridepartementet anslår at 6 000 flere aksjeselskaper vil kunne velge bort revisjon dersom endringsforslaget vedtas.

Trenger du hjelp med regnskap og lønn for ditt selskap? I Accountor har vi løsninger for både små og store selskap. Les om skybasert regnskap her, eller ta kontakt med oss for å få et uforpliktende tilbud på en løsning skreddersydd for firmaet ditt. 

Regnskapsfører kontakt

Kontakt oss

Share