Hopp til hovedinnhold
Accountor gir deg gode råd
Blogg

Foreldres rett til omsorgspenger: Nye regler

Når skoler og barnehager over hele landet er stengt i forbindelse med koronaviruset kan foreldre motta omsorgspenger for å være hjemme med barn. 

Stortinget har vedtatt nye regler om foreldres rett til omsorgspenger: Nå får foreldre dobbelt så mange omsorgsdager, og arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene.  

Reglene trer i kraft med virkning fra fredag 13. mars.

Dobbelt så mange «sykt barn-dager»

Doblingen gjelder både for foreldre med ordinær kvote på ti dager, og for foreldre som har utvidet kvote. I 2020 vil altså foreldre med ordinær rett til omsorgspenger ha rett til 20 omsorgsdager hver.

De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020. Det nye antallet dager gjelder for generelt fravær, og er altså ikke begrenset til å gjelde fravær i forbindelse med koronaviruset. Dette er først og fremst for å gjøre det praktisk håndterbart for NAV. 

Arbeidsgiver betaler de første tre dagene med omsorgspenger 

Arbeidsgiver skal bare betale for de tre første dagene med omsorgspenger, og forskutterer øvrige dager med omsorgspenger. Fra fjerde dag kan arbeidsgiver kreve refusjon fra Arbeids- og velferdsetaten.  

Mulighet for å overføre dager med omsorgspenger mellom foreldre 

Det blir mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. Dette er for å legge til rette for at foreldre som jobber i samfunnskritiske funksjoner kan fortsette sitt viktige arbeid.

Man har generell anledning til å gjøre dette, av praktiske hensyn. Det oppfordres til å bruke denne muligheten til å sikre viktige samfunnsfunksjoner. 

Selvstendig næringsdrivende og frilansere får tilsvarende antall dager

Rett til tilsvarende antall dager med omsorgspenger gis til frilansere og selvstendig næringsdrivende, men de blir fratrukket en venteperiode på tre dager. Fra fjerde dag og utover får frilansere og selvstendig næringsdrivende en kompensasjon på 100 prosent av beregningsgrunnlaget. 

 

Les mer på regjeringens nettsider

Share