Hopp til hovedinnhold
Blogg
Forholdet mellom styret og daglig leder

Samspillet mellom styret og daglig leder

Styret i et selskap har mange viktige oppgaver, og en av de viktigste styreoppgavene er å tilsette daglig leder.

Mange lurer på hvordan det optimale samspillet mellom styret og daglig leder i et selskap bør være. Det går vi gjennom i denne artikkelen.

Ulike ansvarsområder for styret og daglig leder

Både styret og daglig leder opptrer på vegne av aksjonærene i aksjeselskapet, men de har ulike oppgaver og ansvarsområder. Daglig leder er en viktig drivkraft i selskapet, og spiller en sentral rolle i den daglige driften. Styret på sin side har formelt den viktigste rollen i selskapet, med lovpålagte ansvarsområder for å sikre en god drift av selskapet.

Oppgavene til daglig leder

Daglig leder (også kalt administrerende direktør / CEO) er den øverste administrative medarbeideren i selskapet.

Daglig leder har både ansvar for daglig ledelse av selskapet, og plikter overfor styret i aksjeselskapet. Styrets beslutninger skal respekteres, og daglig leder har ansvaret for å gjennomføre de beslutningene i selskapet.

Arbeidsoppgavene til daglig leder kan deles inn i tre kategorier:
  • Utvikle en strategi for selskapet i samarbeid med styret
  • Utvikle og vedlikeholde organisasjonen
  • Arbeide for de daglige operasjonelle forholdene, slik at selskapet kan nå sine mål

Styret og daglig leder bør sammen avklare hvilke krav og forventninger selskapet har til daglig leder.

Kan daglig leder sitte i styret?

Ja, daglig leder kan også sitte i styret i selskapet. Daglig leder kan til og med være styreleder.

Men er dette hensiktsmessig for selskapet? Det bør man ta en nøye vurdering på. Rollene til daglig leder og styremedlem er ulike, og styret har ansvar for å føre tilsyn med daglig leder.

Størrelsen på aksjeselskapet vil ha noe å si i denne sammenhengen. I mindre aksjeselskap er det formelle skillet mellom styret og daglig leder mindre, mens det i større selskaper er viktigere å ha en tydeligere rollefordeling.

Uansett har daglig leder rett og plikt til å delta i behandlingen av styresaker, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak, jf. Aksjeloven § 16-9.

Styreleders forhold til daglig leder

Aksjeloven definerer tydelig rollene til styreleder og daglig leder. Noen av oppgavene kan være overlappende, for eksempel i forbindelse med forberedelse til styremøter.

Det er viktig at styreleder og daglig leder har god løpende kontakt, slik at styreleder er oppdatert om hva som skjer i virksomheten som kan berøre styrets ansvarsområde.

Uenighet mellom styre og daglig leder

Det er ikke uvanlig at det oppstår uenighet mellom styret og daglig leder om hvilken retning selskapet skal ta videre.

Etter aksjeloven er det i utgangspunktet styret som er den øverste ledelsen i selskapet. Aksjeloven § 6-12 angir bestemmelser om at styret skal sørge for forvaltningen av selskapet, og for en forsvarlig organisering av virksomheten.

Rådgivning om riktig styrearbeid

At styrearbeidet går riktig for seg i selskapet er viktigere enn mange er klar over. Selv i små aksjeselskap er det viktig med rett dokumentasjon av styrearbeidet. Du kan lese mer om styrearbeid og styreprotokoll her.

Trenger du hjelp eller råd for å sørge for at styrearbeidet går for seg på riktig måte? Ta kontakt med oss i Accountor for å høre om hvordan vi kan hjelpe deg. Vi har erfaring med styrearbeid både i nystartede og erfarne bedrifter.  

Share