Hopp til hovedinnhold
Blogg
Geoblocking blir forbudt

Geoblocking blir snart forbudt i Norge – berører alle med nettbutikk

“Geoblocking” dreier seg om å forskjellsbehandle kunder i nettbutikker på grunnlag av nasjonalitet eller bosted.
Denne metoden er mye brukt i nettbutikker både i Norge og i utlandet. Geoblocking er allerede forbudt i EU, og om ikke lenge trer forbudet i kraft i EØS-land også.
Vi går nærmere inn på hva geoblocking er, og hvordan de nye reglene vil påvirke norske virksomheter som har nettbutikk.

 

Hva er geoblocking? 

Geoblocking er metoder som benyttes av nettbutikker for å stenge ut eller diskriminere kunder på grunnlag av nasjonalitet eller bosted. Det kan for eksempel dreie seg om å nekte utenlandske kunder å handle i norske nettbutikker, eller å automatisk «rute» kunden over til en nettbutikk i kundens eget land. Geoblocking kan også innebære å gi dårligere vilkår til utenlandske kunder, eller å vanskeliggjøre betaling for utenlandske kunder.

Norske nettbutikker må gjøre tekniske endringer på sine sider  

Forbudet om geoblocking vil gjelde for alle former for salg, både nettbutikker og for de tradisjonelle fysiske butikkene. I praksis vil det i hovedsak berøre nettbutikker, og innebærer at nettbutikker må gjøre tekniske endringer og tilpasninger på nettsidene sine. Norske nettbutikker må legge til rette for at kunder fra alle EU og EØS-land kan handle som en lokal kunde.

Geoblocking-forbudet innebærer at en kunde som går inn på eksempelvis en svensk nettbutikk, skal kunne handle rett fra den svenske nettbutikken på samme vilkår som svenske kunder uten å bli «rutet» over til selskapets norske nettside.  

Nettbutikken kan fortsatt bestemme selv hvor de ønsker å tilby levering

De nye reglene medfører ikke noen plikt til å levere varer utenfor butikkens normale leveranseområde. Nettbutikken står fritt til å selv bestemme over hvor den ønsker å levere varene eller tjenestene. Hvis for eksempel en nordmann bestiller en vare fra en svensk nettbutikk som normalt ikke leverer til Norge, må han/hun selv ordne leveringen av varen til Norge.  

Bruker du mye tid regnskap og lønn? Vi har løsninger som gir deg regnskapsrapportene rett inn på mobilen. Ta kontakt med oss i Accountor for å få et tilbud tilpasset akkurat din bedrift.

Prissettingen i nettbutikkene  

Forbudet mot geoblocking regulerer ikke butikkens rett til å fastsette egne priser. Forbudet regulerer kun forskjellsbehandling basert på geografisk tilhørighet. Dette innebærer at en norsk og en svensk nettbutikk kan ha ulike priser. Det som forbys med de nye reglene er at en person fra eksempelvis Sverige som går inn på en norsk nettbutikk, ikke skal få opp andre priser enn en person fra Norge som går inn på den samme nettbutikken.  

Reglene om geoblocking stiller ingen krav til betalingsløsninger  

Et norsk utsalgssted, både på nett og fysiske, trenger ikke å akseptere betalingsløsninger som ikke aksepteres fra norske kunder. Reglene om geoblocking har heller ingen krav om hvilke betalingsløsninger som skal tilbys kundene. En butikk som aksepterer eksempelvis kredittkort fra Visa må imidlertid akseptere Visa-kort utstedt i andre land enn Norge, men ikke nødvendigvis mastercard utstedt fra andre land.

Norske nettbutikker vil altså ikke være forpliktet til å skaffe nye og kostbare løsninger for å tilrettelegge betaling fra utlandet.  

Les mer om betalingsløsninger: Innen 2020 må alle betalingsterminaler støtte kontaktløs betaling

Hvilket lovverk vil gjelde ved kjøp fra kunder i utlandet med de nye reglene om geoblocking?  

Hovedregelen vil være at en norsk nettbutikk må forholde seg til norsk forbrukerkjøpslov for alle salg fra en norsk nettbutikk, også i de tilfellene hvor kunden handler fra utlandet. Dersom nettbutikken har en viss aktivitet i landet hvor kunden handler fra, eksempelvis ved å tilby generell levering i det landet, vil kjøpet omfattes av forbrukerkjøpslovgivning i det landet kunden handler fra. Når det gjelder angreretten, vil reglene om geoblocking ikke påvirke angreretten. Kunder som handler fra utlandet vil derfor ha en angrerett i like stor grad som i dag.  

 

Kilde: Virke

Share