Hopp til hovedinnhold
Blogg
Ny regjeringsplattform 2019

Her er de forventede endringene i skatt og avgift fra den nye regjeringen

Hvordan blir næringslivet påvirket av de varslede endringene?

Forenkling av skattesystemet er en av målsettingene som Solberg-regjeringen har varslet om i det nye regjeringssamarbeidet. En rekke punkter til hvordan skatte- og avgiftssystemet skal endres har blitt lagt frem, men vil det faktisk bli et forenklet skattesystem?

Her er endringene i skatt og avgift som du bør vite om:

Skattesatsen for selskapsskatt vil reduseres

Regjeringen har sagt at de vil redusere skatte- og avgiftsnivået ytterligere fra dagens nivå. Det kan bety at selskapsskattessatsen vil settes ned fra dagens 22 %.  

Gjennomsnittet for selskapsskatt i EU er nå lavere enn 22 %, så det er naturlig at skattesatsen i Norge reduseres slik at den er i samsvar med utviklingen i andre sammenlignbare land.

Mulig reduksjon i eiendomsskatt for bolig og fritidsbolig, men ikke næringseiendom

Regjeringsplattformen har også varslet om at skattesatsen for eiendomsskatt for bolig og fritidsbolig muligens vil endres fra 0,005% til 0,004%. Denne reduksjonen er ikke tenkt å omfatte næringseiendom, som fremdeles vil ha en maksimal eiendomsskattesats på 0,007%.

Redusert formueskatt for arbeidende kapital

Formuesskatten for arbeidende kapital vil sannsynligvis bli redusert, men det er foreløpig ikke kommet noen alternativ måte å få dette til på enn å gi skatterabatt på aksjer, driftsmidler osv. Det er dermed antatt at dagens formuesrabatt vil øke i de kommende årene.

Få økonomiske styringsverktøy på plass som passer til ditt selskap: Accountor har systemer som gir deg oversikten du trenger, slik at du kan få maksimalt ut av midlene i bedriften. Ta kontakt med oss her for å få vite mer.

Forenkling av dagens merverdiavgiftssystem

Regjeringen har varslet at dagens merverdiavgiftssystem vil gjennomgås og forenkles, med et mål om å redusere antall satser. Det er i dag tre satser i tillegg til nullsatsen, hvor 25 % er den generelle satsen, 15 % er en redusert sats og en lav sats på 12 %.

For å dekke inn foreslått reduksjon i selskapsskattesatsen er det sannsynlig at 15 %-satsen beholdes, og at de tjenestene og varene som i dag har lav sats lik 12 % vil økes til 15 %.

Avgiftsfritak for nettaviser, reduserte tollsatser og skattefordeler til elbil

Det er også foreslått en rekke andre endringer i dagens regelverk om merverdiavgift. Blant annet er det foreslått:

  • Avgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter som finnes i trykket utgave
  • Reduksjon av tollsatsene for å bidra til økt frihandel
  • Videreføring av skattefordelene knyttet til elbil knyttet til engangsavgiften og merverdiavgiften
  • Fjerning av dagens grense for avgiftsfri import. Beløpsgrensen for avgiftsfri import er varslet fjernet fra og med 1. januar 2020.

Arveavgiften blir ikke gjeninnført – med det første

Det er varslet at arveavgiften ikke vil bli gjeninnført med dagens regjering. Enkelte parti har ytret en intensjon om å gjeninnføre arveavgiften, og det er derfor lurt at mange gjennomfører økonomisk generasjonsskifte før neste stortingsvalg.

 

Vil du lese mer om endringene i skatt og avgift? Sjekk ut denne artikkelen: Skattefrie personalrabatter – her er maksgrensen du må forholde deg til

 

Ta kontakt med oss i Accountor for å få kontroll på tallene i regnskapet, og tilpasse dere de nye endringene. Vi sørger for at du alltid er ajour med de nye reglene, ta kontakt med oss her for en prat om dine behov.

 

Kilde: RSM

Share