Hopp til hovedinnhold
Aksjonærregisteroppgaven levere
Blogg

Hva er aksjonærregisteroppgaven?

Om du har et aksjeselskap er du forpliktet til fylle ut og levere inn aksjonærregisteroppgave til Skatteetaten minst én gang i året. Fristen for å levere aksjonærregisteroppgaven er 31. januar, og dersom man leverer for sent kan man bli ilagt tvangsmulkt.

Hva er det du skal levere, og hva skjer dersom du ikke leverer innen fristen? Det får du svar på her. 

Kort og greit: Hva er aksjonærregisteroppgaven?

Alle aksjeselskaper må fylle inn informasjon om alle hendelser og transaksjoner tilknyttet aksjene i et selskap. Det kan blant annet være informasjon om aksjekapitalen, overkurs, aksjeklasser, antall aksjer, utbytter og aksjonærer. Informasjonen brukes av Skatteetaten til å produsere forhåndsutfylte skattemeldinger, og gir myndighetene oversikt over hvilke norske aksjonærer som har skatteplikt.

Dersom du har en regnskapsfører kan de hjelpe deg med dette. Da sørger du for at alt blir fylt inn korrekt. Ta kontakt med oss i Accountor dersom du vil høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg. 

Noe av informasjonen i aksjonærregisteroppgaven er forhåndsutfylt  

Når aksjonærregisteroppgaven dukker opp på Altinn er den som hovedregel forhåndsutfylt, og opplysningene er hentet fra utgående beholdning for 2021. Det er derfor viktig å fylle inn endringene som har skjedd fra 2020 til 2021, slik at aksjonærenes skattemelding blir korrekt. Også selskap som er avviklet i løpet av 2021 må levere inn aksjonærregisteroppgave.

Har du ikke mottatt forhåndsutfylt skjema? 

Om du ikke har mottatt et forhåndsutfylt skjema kan det være at selskapet ditt har unnlatt å sende inn aksjonærregisteroppgaven tidligere år, eller fordi selskapet ble stiftet i 2021. 

Aksjonærregisteroppgaven for tidligere år må være godkjent før årets aksjonærregister kan leveres, og det er dermed viktig å ta tak i dette tidlig slik at selskapet får levert innen fristen.  

Ta kontakt med oss i Accountor om du trenger hjelp til å sørge for at rapporteringen inn til myndighetene går riktig for seg.

Aksjonærregisteroppgaven er viktig for at aksjonærenes skattemelding blir korrekt

Opplysningene fra selskapet som fylles inn i aksjonærregisteroppgaven danner grunnlaget for aksjeoppgaven til de enkelte aksjonærene, som videre inngår i aksjonærenes skattemelding (tidligere selvangivelse). Manglende levering eller ikke godkjent aksjonærregisteroppgave vil føre til at aksjonærene ikke får med opplysningene om de enkelte aksjene over i aksjeoppgaven, og dermed føre til at opplysninger om skattepliktig inntekt og formue ikke fremkommer i den forhåndsutfylte skattemeldingen.

Hva skjer dersom aksjonærregisteroppgaven ikke leveres?  

Skatteetaten kan ilegge daglig tvangsmulkt frem til oppgaven er levert dersom aksjonærregisteroppgaven ikke leveres innen fristen. Per 2021 utgjør mulkten 1199 kroner per dag.  

Selv rettidig levering kan resultere i tvangsmulkt dersom aksjonærregisteroppgaven ikke godkjennes.  

Hold deg oppdatert på frister og siste nytt du bør få med deg som bedriftsleder: Meld deg på Accountors nyhetsbrev

 

 

Kilder: AltinnVisma blogg,

 

Share