Hopp til hovedinnhold
Blogg
Aksjonærregisteroppgaven levere

Hva er aksjonærregisteroppgaven?

Om du har et aksjeselskap er du forpliktet til fylle ut og levere inn aksjonærregisteroppgave til Skatteetaten minst én gang i året. Fristen for å levere aksjonærregisteroppgaven er 31. januar, og dersom man leverer for sent kan man bli ilagt tvangsmulkt.  

Hva er det du skal levere, og hva skjer dersom du ikke leverer innen fristen? Det får du svar på her.  

Kort og greit: Hva er aksjonærregisteroppgaven? 

Alle aksjeselskaper må fylle inn informasjon om alle hendelser og transaksjoner tilknyttet aksjene i et selskap. Det kan blant annet være informasjon om aksjekapitalen, overkurs, aksjeklasser, antall aksjer, utbytter og aksjonærer. Informasjonen brukes av Skatteetaten til å produsere forhåndsutfylte skattemeldinger, og gir myndighetene oversikt over hvilke norske aksjonærer som har skatteplikt. 

To skjemaer må fylles ut og sendes inn  

  Om oppgaven skal leveres elektronisk, må det fylles ut et vedleggsskjema for hver av aksjonærene i selskapet.  

Slik går du frem: 

  • Trykk på arkfanen i hovedskjemaet “Oversikt - skjema og vedlegg” 

  • Trykk videre på nedtrekkslisten og velg “Legg ved”  

  • Hent frem “RF-1086U Aksjonærregisteroppgaven for 2021” for hver aksjonær  

OBS! Har det skjedd eierskifte i løpet av året, er det viktig at dette opplyses om. Dette gjelder både tidligere og nye aksjonærer. 

Noe av informasjonen i aksjonærregisteroppgaven er forhåndsutfylt fra tidligere år    

For selskaper som har fylt ut aksjonærregisteroppgaven tidligere, vil oppgaven fra tidligere år ligge i Altinn. Merk at tidligere års aksjonærregisteroppgave må være levert og godkjent for at oppgaven for 2021 kan godkjennes. Dersom det ikke har vært noen endringer i eier- og kapitalforhold, og det heller ikke har vært utbytteutdeling siste år, er jobben relativt enkel for de fleste. Det er da nok at daglig leder eller styreleder signerer elektronisk i Altinn for innsendingen. Selskaper som er avviklet i løpet av 2021 må levere inn aksjonærregisteroppgave.

Dersom du har en regnskapsfører kan de hjelpe deg med dette. Da sørger du for at alt blir fylt inn korrekt. Ta kontakt med oss i Accountor dersom du vil høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg.  

Kan jeg forvente tilbakemelding etter innsending? 

Ja, det kan du! Etter elektronisk innlevering vil selskapet mote en epost eller melding om at oppgaven er godkjent eller ikke. Skulle den inneholde feil får du en frist for å rette disse. Leveres den i papirformat vil selskapet motta enten godkjenning eller rettelsesbrev via posten.  

Vær oppmerksom på at dersom aksjonæroppgaven ikke er godkjent pr. midten av februar, vil de ikke bli produsert aksjeoppgave til aksjonærene.  

Har du ikke mottatt forhåndsutfylt skjema?  

Om du ikke har mottatt et forhåndsutfylt skjema kan det være at selskapet ditt har unnlatt å sende inn aksjonærregisteroppgaven tidligere år, eller fordi selskapet ble stiftet i 2021.  

Aksjonærregisteroppgaven for tidligere år må være godkjent før årets aksjonærregister kan leveres, og det er dermed viktig å ta tak i dette tidlig slik at selskapet får levert innen fristen.   

Ta kontakt med oss i Accountor om du trenger hjelp til å sørge for at rapporteringen inn til myndighetene går riktig for seg. 

Aksjonærregisteroppgaven er viktig for at aksjonærenes skattemelding blir korrekt 

Opplysningene fra selskapet som fylles inn i aksjonærregisteroppgaven danner grunnlaget for aksjeoppgaven til de enkelte aksjonærene, som videre inngår i aksjonærenes skattemelding (tidligere selvangivelse). Manglende levering eller ikke godkjent aksjonærregisteroppgave vil føre til at aksjonærene ikke får med opplysningene om de enkelte aksjene over i aksjeoppgaven, og dermed føre til at opplysninger om skattepliktig inntekt og formue ikke fremkommer i den forhåndsutfylte skattemeldingen. 

Hva skjer dersom aksjonærregisteroppgaven ikke leveres?   

Skatteetaten kan ilegge daglig tvangsmulkt frem til oppgaven er levert dersom aksjonærregisteroppgaven ikke leveres innen fristen. Per 2021 utgjør mulkten 1223 kroner per dag.   

Selv rettidig levering kan resultere i tvangsmulkt dersom aksjonærregisteroppgaven ikke godkjennes.   

Hold deg oppdatert på frister og siste nytt du bør få med deg som bedriftsleder: Meld deg på Accountors nyhetsbrev 

 

Share