Hopp til hovedinnhold
Blogg
Sommerjobb regler

Skal barna ut i sommerjobb? Her er hva man har krav på i sommerjobb

Sommerjobb er for mange inngangsbilletten til arbeidslivet, og det er lurt å bruke noe av ferien fra skolen eller studiene til å opparbeide verdifull og praktisk erfaring. I en sommerjobb er det viktig at alt foregår i samsvar med arbeidsmiljøreglene.

 

Dette har man krav på i sommerjobben 

Skriftlig arbeidskontrakt

Uavhengig av hvilken jobb det er snakk om har man rett til og bør kreve en skriftlig arbeidskontrakt. Arbeidsavtalen skal være skriftlig og regulere arbeidstid, lønn og oppsigelsestid. 

Arbeidstid og mengde

Man har krav på å vite når og hvor mye man skal jobbe.

Overtidsbetaling

Dersom man jobber overtid har man krav på overtidsbetaling.

Opplæring i arbeidet som skal utføres

Både hvordan arbeidet utføres og hvilke tiltak som gjøres med tanke på helse og sikkerhet på den aktuelle arbeidsplassen har man rett på opplæring i.

Pauser i arbeidstiden

Ferievikarer og ansatte som er fylt 18 år har krav på minst én pause dersom arbeidstiden overstiger 5,5 timer. Ferievikarer og ansatte som er under 18 år har krav på pause dersom arbeidstiden overstiger 4,5 timer.

Krav på minstelønn i noen bransjer 

Restaurant og hotellbransjen fikk fra og med nyttår 2018 innført minstelønn for arbeidstakere over 20 år, hvor minstelønnen er 167 kroner per time. Arbeidstakere mellom 18 og 20 år har krav på en minstelønn lik 134 kroner, mens arbeidstakere på 16 og 17 år har krav på henholdsvis 110 og 119 kroner per time innen restaurant og hotellbransjen. 

Du kan lese om minstelønnssatser for andre bransjer her.

Overtidsbetaling – må skille mellom merarbeid og overtid   

Merarbeid er når arbeidet er lengre enn den avtalte arbeidstiden, men innenfor lovens grenser for alminnelig arbeidstid. Overtidsarbeid er når det utføres arbeid utover såkalt merarbeid. Det er også regler for hvor mye overtid arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker, og samlet arbeidstid i løpet av 24 timer må ikke overstige 13 timer.  

Selv om man kun har en sommerjobb har man krav på overtidsbetalt, i henhold til tariffavtale eller arbeidsmiljøloven. Tillegget for overtidsarbeid skal være minst 40%, men tariffavtale kan gi bedre rettigheter enn det arbeidsmiljøloven åpner for. 

Trenger du hjelp med lønn og personalarbeidet i din bedrift? Accountor Lønn sørger for at alt går riktig for seg med lønnskalkulering, utbetaling og rapportering. Les mer hva vi kan gjøre for deg her.

 

 

Kilder: Arbeidstilsynet nyheterDeltaArbeidstilsynet  

Share