Hopp til hovedinnhold
Blogg
Hvilken næringsoppgave må jeg levere

Hvilken næringsoppgave skal din virksomhet levere? Her er oversikten

Som næringsdrivende er du pliktig å sende inn næringsoppgave, og fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er 31.mai.
Hva er det du må levere? Her er oversikten over de ulike typene næringsoppgaver.

 

Næringsrapport skatt: For dem med enkle skatteforhold

Næringsdrivende med enkle skatteforhold – for eksempel enkeltpersonforetak – skal levere Næringsrapport skatt.

Dette omfatter som hovedregel enkeltpersonforetak innenfor visse næringer. Visse aksjeselskap kan også levere næringsrapport skatt dersom nærmere vilkår er oppfylt, dette kan du enkelt teste på Skatteetatens sider.

Næringsoppgave 1: Ikke regnskapspliktige, men bokføringspliktige bedrifter

Enkeltpersonforetak, DA/ANS og samvirkeforetak er næringsdrivende som ikke er regnskapspliktige, men som er bokføringspliktige, kan levere Næringsoppgave 1.

Nytt i år er at selskap med deltakerfastsetting ikke kan bruke denne næringsoppgaven lengre. 

Enkeltpersonsforetak som har inntekter på 50 000 kroner eller mindre i brutto i året skal ikke levere Næringsoppgave 1.

Er du i tvil om hvordan du skal levere næringsoppgaven for bedriften? Vi hjelper deg med å sørge for at alt blir sendt inn til myndighetene korrekt og i tide. Ta kontakt med oss i Accountor her for å få et tilbud.

Næringsoppgave 2: Selskaper som utarbeider fullverdige årsregnskap

Næringsoppgave 2 leveres av alle selskap som utarbeider et fullverdig årsregnskap etter regnskapsloven eller IFRS.

Ansvarlige selskap hvor en av deltakerne er juridisk person med begrenset ansvar må også levere næringsoppgave 2, og kan ikke levere næringsoppgave 5.

Alle som leverer næringsoppgave 2 må også huske å sende inn avstemming av egenkapitalen og skjema over forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. 

Næringsoppgave 5: Enkeltpersonforetak og ANS med begrenset regnskapsplikt

Næringsoppgave 5 kan leveres av enkeltpersonforetak og ansvarlige selskap som utarbeider årsregnskapet etter bestemmelsene om begrenset regnskapsplikt, i stedet for næringsoppgave 2.

Næringsoppgave 5 skal også leveres for ansvarlige selskap som ikke er regnskapspliktig eller som ikke utarbeider årsregnskap. 

Hvem er fritatt fra å levere næringsoppgave?

Enkeltpersonforetak med samlede driftsinntekter på 50 000 kroner eller lavere i året er fritatt fra å levere næringsoppgave. Virksomheten må heller ikke ha regnskapsplikt etter regnskapsloven, og selskapet må heller ikke ha registreringsplikt etter merverdiavgiftsloven.

Dersom man er fritatt fra å levere næringsoppgaven, har man heller ikke bokføringsplikt. Riktignok må man dokumentere inntekter og kostnader, og oppbevare dokumentasjonen i samsvar med bokføringslovens regler. 

Næringsoppgaven må leveres 

Alle som mottar skattemelding for næringsdrivende og som har drevet næringsvirksomhet må levere skattemeldingen. Næringsdrivende som ikke hadde aktivitet i 2018 må derfor levere en blank næringsoppgave 1.  

Merk at det finnes noen spesialvarianter for visse typer virksomhet, blant annet for billedkunstnere, som ikke er omtalt her.  

 

Kilder: Skatteetaten

Share