Hopp til hovedinnhold
Blogg
Investeringskonto eller aksjesparekonto

Investeringskonto eller aksjesparekonto? Her er forskjellene

Det finnes mange muligheter når det kommer til privat sparing i aksjer og fond. Bør man spare på aksjesparekonto eller investeringskonto? Vi forklarer hva de ulike alternativene er, sånn at det blir enklere for deg å gjøre riktig valg. 

 

Hva er investeringskonto?

Investeringskonto er en kapitalforsikring med investeringsvalg, hvor verdipapirene eies av et forsikringsselskap. Dette gir deg som investor en kontrakt, som innebærer at du mottar avkastningen på de verdipapirene du har valgt å investere i. Endringer i kontoen (gevinster og tap) utløser ikke skatt, det er først når pengene flyttes ut av kontoen av gevinst og utbytte beskattes.

Investeringskonto passer ikke for alle

Som med alle andre spareprodukt og tjenester, er ikke investeringskonto for alle. På forhånd bør man sette seg inn i hva en slik konto innebærer, blant annet fordelene og ulempene ved en slik konto.

Fordelene med investeringskonto er blant annet at beskatningen utsettes, og forenklet arbeid med selvangivelsen.

Ulempene med investeringskonto er at man går glipp av skjermingsfradraget, man mister retten til stemmerett på generalforsamlingen for enkeltaksjer, og man har begrenset handlerom.

Nye regler om investeringskonto i 2019

I en høring oktober 2016 ble det foreslått å skjerpe beskatningen av investeringer gjennom investeringskontoer. Formålet var å oppnå en likere beskatning mellom ulike spareprodukt.

Fra 2019 vil gevinst i investeringskonto skattlegges på samme måte som aksjefond og aksjesparekonto, med en reell skattesats på 30,59 % (Skattesats multiplisert med oppjustering med 1,33 jf. skatteloven §10-11 (1)). Dersom forsikringselementet i slike kontoer er tilstrekkelig stort nok, vil kontoen være definert som kapitalforsikring, og gevinster skattlegges kun med skattesatsen.

Skal man velge investeringskonto eller aksjesparekonto?

Som nevnt over innføres nye regler for investeringskonto i 2019, som innebærer at den tidligere fordelen med kontoen viskes ut.

Investeringskonto eller aksjesparekonto – dette skiller dem:

Med aksjesparekonto får man skjermingsfradrag, dette får man ikke med investeringskonto.

Kun 90 % av verdien av aksjefond innestående på aksjesparekonto inngår i beregningen av formuesskatt per 2017. For investeringskonto inngår 100 %.

Du kan eie fond med minst 80 % aksjeandel og enkeltaksjer hjemmehørende i EØS-land med aksjesparekonto, man kan med andre ord ikke eie hva som helst gjennom en aksjesparekonto. Slike begrensninger eksisterer ikke i samme grad for en investeringskonto.

Med en investerings- eller fondskonto eier du ikke fondene selv, eierskapet skjer gjennom en kontrakt med forsikringsselskapet. Det er nettopp dette som gjør at du ikke får skjerming med fondskonto/investeringskonto.

 

Ønsker du deg bedre oversikt over økonomien i din bedrift? Ta kontakt med oss i Accountor – gjør hverdagen din enklere med digitale løsninger. 

Vil du lese mer? Sjekk ut denne artikkelen: Representasjon: Hva skal til for å få skattemessig fradrag?

Share