Hopp til hovedinnhold
Julegaver til ansatte skatteregler
Blogg

Julegaver til de ansatte: Skattefri grense

Planlegger du å kjøpe julegaver til dine ansatte? Her er reglene for skattefrie gaver til ansatte.

I år trådte nye regler i kraft for innkjøp av gaver til ansatte: Beløpsgrensen for skattefritak er satt opp til 5 000 kroner, og nå er det markedsprisen som gjelder for verdifastsettelsen. 

Gaver til ansatte er skattefrie opp til 5 000 kroner 

Tidligere måtte arbeidstakere skatte om de fikk gaver til verdier over 2 000 kroner i løpet av året. Fra og med 1.1.2021 er grensen økt til 5 000 kroner.

Det vil si at gaver fra arbeidsgiver til arbeidstaker ikke utløser skatteplikt for verdier opp til 5 000 kroner.

Det er markedsprisen som gjelder

For å finne verdien av gavene som gis er det markedsprisen som gjelder. Tidligere kunne man fastsette verdien på gaven ut fra den prisen som arbeidsgiver betalte for å kjøpe gaven.

Nå er regelen at det er prisen i det åpne markedet som gjelder, altså den prisen «vanlige forbrukere» betaler. Verdien på gaven skal vurderes fra omsetningsverdien inkludert merverdiavgift.

Det betyr at selv om arbeidsgiver kanskje får rabattert pris for julegavene fordi man kjøper i store kvantum er det likevel prisen på det åpne markedet som gjelder når verdien på julegaven fastsettes.

Disse vilkårene må være på plass for at julegaven skal være skattefri

1. Julegaven den ansatte får fra arbeidsgiver kan ikke være penger. Det er lov å gi gavekort, så lenge det ikke kan byttes inn i kontanter.

2. Hver ansatt kan maksimalt få gaver for en verdi på opp til 5 000 kroner hvert år.

Tidligere var det et krav om at julegaver (og andre gaver) måtte gis til alle ansatte som del av en generell ordning for at gaven skulle være skattefri. Dette kravet er fjernet fra og med 1.1.2021.

Synes du regler om lønn og naturalytelser er komplisert å sette seg inn i? Accountors lønnssenter er til enhver tid oppdatert på gjeldende regler, og kan sørge for at alt går riktig for seg i din bedrift. Les mer om hva vi kan gjøre for deg

Hva om gavens verdi overstiger grensen på 5 000 kroner?

Dersom de to andre vilkårene for skattefrie gaver er oppfylt vil den ansatte bare bli skattlagt for det overskytende beløpet over 5 000 kroner.

Dersom et av de andre vilkårene ikke oppfylles blir hele gaven skattepliktig. For eksempel om julegaven gis i form av kontanter. Da blir gaven skattepliktig, og arbeidsgiver må innberette det skattepliktige beløpet, foreta skattetrekk og betale arbeidsgiveravgift.

Husk å legge sammen summen av alle gaver gjennom året

Hvis arbeidsgiver gir de ansatte gaver andre tider av året er det viktig å legge sammen verdien for alle gavene. Den skattefrie grensen på kr 5 000 gjelder for gaver gjennom hele inntektsåret.

Share