Hopp til hovedinnhold
Blogg
Tax
Selge fritidsbolig skattefritt

Kan en leilighet i en by kvalifisere som fritidsbolig? Her er reglene for skattefritt salg av fritidsbolig i byen

Fritidseiendom og hytter er for de fleste ensbetydende med å ha en beliggenhet nær sjøen eller på fjellet. Salg av fritidsbolig er skattefritt, og det er ikke begrenset til fritidsboliger på typiske hytte-steder.
Hva skal til for at en bolig i byen tilfredsstiller kravene for skattefritt salg? Vi gir deg svarene her.

 

Særregelen for om boligen kan selges skattefritt

Et hus eller hytte er regnet som et formuesobjekt, og hovedregelen er derfor at man må skatte av salget dersom man får gevinst.  Tilsvarende får man skattefradragsrett om man selger ved tap.

Når det gjelder salg av fritidsbolig finnes det imidlertid noen særregler i skatteloven: Realisasjon (salg) av fritidsbolig er unntatt skatteplikt når eieren har brukt eiendommen som egen fritidsbolig i minst fem av de siste åtte årene før boligsalget fant sted.

En forutsetning er at boligsalget finner sted eller er avtalt mer enn fem år etter at boligen ble skaffet, og mer enn fem år etter at fritidseiendommen ble tatt i bruk eller ferdigattest ble utstedt.  

En fritidsbolig må ikke nødvendigvis ligge ved sjøen eller på fjellet

Beliggenhet nær sjø eller fjell er ikke avgjørende for om en eiendom kan regnes som fritidseiendom i skattemessig forstand.

Det er hvordan eieren har benyttet eiendommen som har betydning. Eieren må ha brukt eiendommen som fritidsbolig, og den må ha blitt brukt til dette i minst fem av de siste åtte årene.

Når disse to vilkårene er oppfylt, kan fritidseiendom selges uten gevinstbeskatning.  

Har dere vurdert å skaffe bedriftshytte i bedriften? Les om skattereglene her

Skatteetatens syn på om eiendom i bynære strøk kan være fritidseiendom 

Skatteetaten vurderer en fritidsbolig som «fast eiendom med bygning, som hovedsakelig brukes til fritidsformål av eieren og/eller av andre». Eiendommen kan ikke brukes til andre formål, da vil det lett kunne medføre at eiendommen mister sin karakter av å være fritidsbolig.

En ordinær enebolig eller byleilighet kan klassifiseres som en fritidsbolig, såfremt skatteyteren faktisk bruker eiendommen til fritidsformål. 

I praksis stilles det også strengere krav til sannsynligjøring av fritidsbruk for eiendom som ikke fremstår som en typisk fritidsbolig.  «Skatteyteren må kunne sannsynliggjøre en bruk som er knyttet til vesentlig fritidspregede opphold og gjøremål».  

Siden verdifull boligeiendom i bynære strøk kan tenkes å være anskaffet som kapitalplassering er det svært viktig at man er i stand til å sannsynliggjøre overfor Skatteetaten at kravene til bruksmåte og brukshyppighet som gjelder for en fritidsbolig er oppfyllt. Beliggenheten i forhold til fast bolig eller pendlerbolig kan også spille inn i vurderingen.

 Trenger dere hjelp med lønnsfunksjonen i bedriften? Sørg for at lønnen alltid blir utbetalt korrekt og i tide. Les mer om Accountors lønnstjenester her

 

Kilde: Skatteetaten

Tags

Share