Hopp til hovedinnhold
Blogg
Pass på at kassaapparatet i bedriften tilfredsstiller de nye lov- og forskriftskravene.

Alle kassaapparat må oppdateres i løpet av 2018

Pass på at kassaapparatet i bedriften tilfredsstiller de nye lov- og forskriftskravene.

Bedrifter som har kontanthandel må innen utgangen av 2018 ha fått på plass nye kassasystem som tilfredsstiller de nye lov- og forskriftskravene. De nye kravene er satt i gang av Skatteetaten, blant annet for å få bukt med svart omsetning. I første omgang gjaldt loven for leverandørene av kassasystemer fra 1. januar 2017, med krav til de kassaapparat som ble solgt, utleid eller utlånt. Dette ble gjort for å legge til rette for en naturlig utskifting av eksisterende systemene.

Ta kontakt med oss i Accountor om du lurer på noe vedrørende kassasystemer og regnskap. Vi hjelper deg gjerne.

Seksjonssjefen i Skatteetaten råder alle å ta kontakt med sin systemleverandør, og forhøre seg om eksisterende kassasystem kan oppgraderes av de i løpet av 2018. Dersom det ikke er mulig, må bedriften engasjere en annen leverandør for å sikre at lovkravene er oppfylt innen utgangen av 2018.

Produkterklæring

Fra 1. januar 2019 vil det kun være tillatt å benytte kassasystem som tilfredsstiller lovens krav. Kassene må i tillegg være utstyrt med en produkterklæring fra leverandør, som et slags bevis på at kassen er i samsvar med lov og forskrift.

På skatteetatens hjemmesider finner man en oppdatert oversikt over de leverandørene som har produkterklærte kassasystem.

Viktig tiltak mot svart omsetning

Den nye kassasystemloven er et av flere viktige tiltak i kampen mot svart økonomi. Skatteetaten har over flere år avdekket vesentlig manipulasjon av kassasystemer og unndratt kontantomsetning i en rekke bransjer. I tillegg til tap av skatteinntekter, fører unndratt omsetning til en urettferdig konkurranse, der de seriøse aktørene risikerer å bli utkonkurrert.

Konsekvenser ved brudd på loven

Etter 1. januar 2019 er det kun kassasystem som tilfredsstiller lovkravene som kan brukes. Dersom man ikke har et nytt kassasystem på plass til da, risikerer bedriften å få gebyr på 11.300 kroner og opp mot det dobbelte dersom loven brytes flere ganger.

 

Les mer om slike emner: Bør du føre regnskapet selv eller sette det bort?

Kilde: Skatteetaten

Share