Hopp til hovedinnhold
Blogg

Forslag fra regjeringen: Kontantstøtte for bedrifter

Regjeringen foreslår å innføre en kompensasjonsordning for bedrifter som har hatt et dramatisk og brått fall i inntektene.

Detaljene og begrensningene kommer neste fredag. Det vil bli en omfattende ordning, og kostnadsbildet er estimert til et sted mellom 10 og 20 milliarder kroner i måneden.

«Vi tror denne ordningen vil bety mye for dem som sliter, og at vi vil kunne unngå konkurser», sier finansminister Jan Tore Sanner.

Her er et utkast av hva vi oppfattet fra dagens pressekonferanse (vi tar forbehold om ev. misoppfattelser og tolkninger):

 • Staten dekker en andel av de faste kostnadene (kontantstøtte)
 • Håper på at dette er effektiv og virker raskt
 • Søker støtte gjennom en digital plattform og får penger på konto raskt
 • Automatisk behandling av søknadene
 • Bedriften som søker må ha hatt et vesentlig omsetningsfall pga. korona
 • Kan dekke en andel av faste kostnader
 • Ordningen skal vare i 2 mnd. Kan forlenges hvis det er behov.
 • Skal favne bredt
 • Ikke bransjespesifikk
 • Enkelt som mulig og benytte og å administrere
 • Statsstøtte regelverket
 • Bedriftene må selv søke. Legger opp til retningslinjer for at ingen skal kunne  misbruke ordningen
 • Iverksettes så snart som mulig
 • Bedrifter som er pålagt av staten å stenge vil få større kompensasjonsgrad
 • Mål at pengene er på konto innen 3 uker 

Vi i Accountor har henvendt seg til myndighetene for å be om at regnskapsførere kan få rettigheter til å bistå i utfyllingen av disse søknadene på den digitale plattformen. 

Vi vil oppdatere informasjonen så raskt beslutning tas og mer informasjon kommer. 

Tags

Share