Hopp til hovedinnhold
Blogg
Pass ny hvitvaskingslov

Kravene til gyldig legitimasjon i nettbanker: Feilinformasjon i mediene

I media har det den siste uken vært hevdet at kunder må legitimere seg med pass når de logger seg inn i nettbanken sin.
Det er den nye hvitvaskingsloven som er bakgrunnen for forvirringen rundt kravene til legitimering.

I forrige uke kom Finanstilsynet med en uttalelse om dette. De understreker at det er forskjell på kravene til legitimasjon i arbeidet mot hvitvasking og økonomisk kriminalitet, og reglene for legitimasjon for å utstede en elektronisk signatur som BankID.

Bankene plikter å innhente legitimasjon ved nye kundeforhold  

Som med tidligere lovgivning om hvitvasking er bankene pålagt å hente inn og kontrollere legitimasjon ved etablering av kundeforhold.

Bankene er også pålagt å ha en løpende kundekontroll som blant annet innebærer kontroll av gyldig legitimasjon. Det er en misforståelse som er kommunisert ut i mediene om at hvitvaskingsloven begrenser legitimasjonskravet til pass.

Trenger du veiledning om hvilke tiltak dere bør ta i bedriften for å imøtekomme kravene i den nye hvitvaskingsloven? Ta kontakt med oss i Accountor, vi hjelper deg med å få rutinene på plass.

Følgende legitimasjon anses som gyldig for fysiske personer:  
  • Pass, men ikke nødpass 
  •  Førerkort 
  •  Bankkort med bilde 
  •  Nasjonale ID-kort som er utstedt av et EØS-land 
  •  Norsk utlendingspass (blått pass)  
  •  Norsk reisebevis for flyktninger (grønt pass) 
  •   BankID  

BankID og kravene til legitimasjon 

BankID stiller strenge krav til kontroll av legitimasjon. Reglene om BankID krever at kunder som ønsker BankID etter 1. mars 2007 må fremlegge pass for å legitimere seg. Det kreves imidlertid ikke etterkontroll av pass for eksisterende BankID kunder fra før 1. mars 2007.  

Mange banker kan ha ulik praksis på dette området, så selv om regelverket ikke krever etterkontroll av pass for BankID-brukere, kan noen av bankene likevel gjennomføre en slik kontroll som et ledd i arbeidet mot hvitvasking.

 

Les mer: GDPR – Ikke nødvendig å be om samtykke fra de ansatte

 

Kilder: Finanstilsynet

Share